Weź udział w plebiscycie „Polak Roku 2011”

Zapraszamy do udziału w plebiscycie „Polak Roku 2011”.

Na kandydatów, których listę podajemy poniżej, można głosować do 31 grudnia br.

W tym celu należy na adres redakcji przysyłać wypełnione kupony (w nieograniczonej ilości, ale niekserowane), które codziennie zamieszczamy na łamach „Kuriera Wileńskiego”.


Bożena Bieleninik

Bożena Bieleninik, nauczycielka jęz. polskiego w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, reżyser teatru szkolnego „Wędrówka”


Adam Błaszkiewicz

Adam Błaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, prezes Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie


Renata Cytacka

Renata Cytacka, sekretarz Rady Samorządu Rejonu wileńskiego


Ks. Tadeusz Jasiński

Ks. Tadeusz Jasiński, wikariusz parafii pw. św. Rafała Archanioła w Wilnie, redaktor katolickiej gazety „Spotkania”

 


Antoni Jundo

Antoni Jundo, przedsiębiorca, radny Samorządu Rejonu Święciańskiego z ramienia AWPL

 


Michał Kleczkowski

Michał Kleczkowski, przedsiębiorca

 


Władysław Korkuć

Władysław Korkuć, kombatant Wileńskiego Okręgu AK, nauczyciel muzyki, założyciel i kierownik wielu polskich zespołów ludowych na Litwie

 


Tadeusz Macioł

Tadeusz Macioł, konsul honorowy RP w Kłajpedzie

 


Jarosław Narkiewicz

Jarosław Narkiewicz, poseł na Sejm RL z ramienia AWPL, prezes Trockiego Rejonowego Oddziału Związku Polaków na Litwie


Albert Narwojsz

Albert Narwojsz, koordynator komitetów strajkowych szkół polskich


Ewelina Saszenko

Ewelina Saszenko, piosenkarka, finalistka konkursu Eurowizji 2011


Zbigniew Siemienowicz

Zbigniew Siemienowicz, lekarz, dyrektor Szpitala Rejonowego w Solecznikach


Jadwiga Sinkiewicz

Jadwiga Sinkiewicz, prezes solecznickiego rejonowego oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, radna Samorządu Rejonu Solecznickiego z ramienia AWPL


Mirosław Szejbak

Mirosław Szejbak, prezes Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie