Na posiedzeniu Rady zoptymalizowano sieć placówek oświatowych, zmniejszono ceny na ogrzewanie

Mer Maria Rekść z wicemerami Gabrielem Janem Mincewiczem i Czesławem Olszewskim Fot. archiwum ASRW

W dn. 27 stycznia Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, mając na celu bardziej wydajne uprawianie ziemi oraz zmniejszenie obszarów ziemi leżącej odłogiem, powzięła uchwałę, na mocy której odwołała ulgi podatkowe tym właścicielom, których ziemia jest zaniedbana.

Mer Maria Rekść podkreśliła wagę przeciwdziałania temu zjawisku: „W celu zmniejszania obszarów ziemi leżącej odłogiem powinniśmy prowadzić stałą kampanię edukacyjną, wszak nie ulega wątpliwości, że posiadanie takich obszarów jest niegospodarne i nieestetyczne”. Przypominamy, że wcześniej zatwierdzone przez Radę ulgi podatkowe pozostałym właścicielom ziemi obowiązują nadal.

25 radnych spośród 26 obecnych na posiedzeniu Rady głosowało za optymalizacją sieci placówek oświatowych rejonu, której to optymalizacji dokonano na podstawie wyników prac specjalnie powołanej grupy roboczej. Rada pozytywnie zaopiniowała propozycje grupy co do zamknięcia z dniem 1 września 2012 r. tych oto placówek oświatowych rejonu: filii nauczania początkowego w Porudominie (języki nauczania: polski-litewski-rosyjski) Szkoły Średniej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze (dzieci będą dowożone do oddalonej o 5 km szkoły czarnoborskiej), filii nauczania podstawowego w Tarakańcach (polski język nauczania) Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (dzieci będą dowożone do oddalonej o 7 km Szkoły Średniej w Sużanach).

Radni Samorządu Rejonu Wileńskiego Fot. archiwum ASRW

Na mocy tejże uchwały Rada podjęła decyzję o zmianie w l. 2012-2014 statusu poszczególnych placówek oświatowych rejonu. Ze szkoły średniej na gimnazjum przekształcone zostaną: Szk. Śr. w Awiżeniach, Szk. Śr. im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, Szk. Śr. nr 2 w Kowalczukach, Szk. Śr. im. Księdza Józefa Obrembskiego w Mejszagole, Szk. Śr. im. Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda w Mejszagole, Szk. Śr. w Mariampolu, Szk. Śr. im. św. J. Bosko w Jęczmieniszkach, Szk. Śr. w Rukojniach, Szk. Śr. w Mickunach, Szk. Śr. „Verdenes” w Podbrzeziu, Szk. Śr. im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu, Szk. Śr. im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze, Szk. Śr. w Ławaryszkach oraz Szk. Śr. w Bujwidzach. Po głosowaniu mer M. Rekść zaznaczyła: „Głosowaliśmy za zachowaniem nawet tych placówek oświatowych, do których uczęszcza tylko kilkoro dzieci, np. filii nauczania początkowego w Suderwie Szkoły Średniej w Awiżeniach, w której nauczanie odbywa się w języku litewskim. To jest dobry przykład dbania samorządu o zachowanie placówek dopóty, dopóki uczęszcza do nich przynajmniej jedno dziecko. Oby te dobre praktyki stały się przykładem dla innych”. W chwili obecnej w rejonie wileńskim działa 6 gimnazjów.

Radni Samorządu Rejonu Wileńskiego Fot. archiwum ASRW

Samorząd Rejonu Wileńskiego, mając na celu zmniejszenie ceny ogrzewania mieszkańcom, część wydatków z tego tytułu pokrywa z własnego budżetu. Subwencje samorząd wypłaca od roku 2009. Na posiedzeniu 27 stycznia br. Rada zatwierdziła tryb wypłacania subwencji dostawcom ciepła, zgodnie z którym ich wysokość nie będzie mogła przekraczać 8 ct/kWh z VAT. Cena energii cieplnej będzie zależała od średniej ceny zatwierdzanej co miesiąc przez Państwową Komisję Kontroli Cen i Energetyki.

Ponad 14 mln Lt – taką oto kwotę Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył w l. 2009-2011 na zmniejszenie wydatków mieszkańców na ogrzewanie. Mer Maria Rekść jest przekonana, że takie wsparcie, zwłaszcza w dobie kryzysu, jest niezwykle ważną dziedziną działalności samorządu.