Kierownictwo samorządu spotkało się z przedstawicielami Powiatu Ostródzkiego

Współpraca partnerska trwa: mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść oraz wicestarosta ostródzki Stanisław Brzozowski Fot. archiwum ASRW

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść oraz wicemer Czesław Olszewski spotkali się w dn. 2 marca w siedzibie Samorządu Rejonu Wileńskiego z delegacją Starostwa Powiatowego w Ostródzie w składzie: Stanisław Brzozowski – wicestarosta ostródzki, Grażyna Ostas – radna, przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, Artur Munje – radny, Janusz Dziugiewicz – sekretarz Konsulatu Republiki Litewskiej w Gdańsku, Wojciech Gudaczewski – rzecznik prasowy starosty oraz fotograf Wojciech Kozicz.

Przed spotkaniem w siedzibie samorządu delegacja odwiedziła Szkołę Podstawową w Wesołówce, na ręce dyrektora Roberta Komorowskiego złożyli dary w postaci książek, sprzętu sportowego, słodyczy. Wicestarosta Stanisław Brzozowski zaznaczył, że delegacja jest zachwycona zarówno wyglądem placówki, jak również poziomem nauczania.

Umowę partnerską z Powiatem Ostródzkim samorząd podpisał przed trzema laty – w lutym 2009 roku Fot. archiwum ASRW

Z kolei 3 marca, w sobotę, w Muzeum Energetyki i Techniki w Wilnie miało miejsce otwarcie wystawy zdjęć autorstwa fotografa Wojciecha Kozicza „Barwy kanału”. Zdjęcia rejestrują urok i niepowtarzalność Kanału Ostródzko-Elbląskiego. Podczas otwarcia wystawy Stanisław Brzozowski, wicestarosta ostródzki, zaznaczył, że drugiego takiego obiektu nie ma całym świecie. Wystawa potrwa do dn. 23 marca br.

W roku bieżącym po raz kolejny Powiat Ostródzki był obecny na tegorocznych targach VIVATTUR w Wilnie, delegacja odwiedziła również wileński Kiermasz Kaziukowy.

Fot. archiwum ASRW

Umowę partnerską z Powiatem Ostródzkim samorząd podpisał przed trzema laty – w lutym 2009 roku. Z prowadzonej przez partnerów współpracy korzystają między innymi dzieci z rejonu wileńskiego – już kilka lat z rzędu Powiat Ostródzki organizuje odpoczynek letni uczniom z Gimnazjum im. K. Parczewskiego oraz Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach. Najczęściej wyjeżdżają dzieci z rodzin najbiedniejszych, które nie mogą zapewnić dzieciom godnego wypoczynku letniego. Partnerzy z Powiatu Ostródzkiego niejednokrotnie obdarowali książkami, pomocami szkolnymi etc. również Szkołę Podstawową w Jęczmieniszkach.

Już od kilku lat z inicjatywy i za pośrednictwem Janusza Dziugiewicza Powiat Ostródzki wspiera również Szkołę Podstawową w Wesołówce.