Wileńszczyzna i ziemia łomżyńska – współpraca się zacieśnia

Goście zaprosili kierownictwo samorządu oraz przedstawicieli rejonu wileńskiego na uroczystą imprezę w Polsce Fot. archiwum ASRW

W dn. 10 marca br. w siedzibie Samorządu Rejonu Wileńskiego odbyło się spotkanie kierownictwa samorządu – w osobach mer rejonu wileńskiego Marii Rekść oraz dyrektora administracji samorządu Lucyny Kotłowskiej – z gośćmi z Łomży: przedstawicielem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, księdzem ze Skarżyna Starego dr Waldemarem Świątkowskim, księdzem kanonikiem Stanisławem Siemionem, kanclerzem Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Maciejem Maciebochem, pełnomocnikiem ds. studentów Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Małgorzatą Frąszczak, wykładowcą wyżej wymienionej placówki Joanną Bagińską. W spotkaniu wzięli również udział poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski oraz starosta gminy niemenczyńskiej Edward Puncewicz.

Podczas spotkania mer Maria Rekść wręczyła gościom książki oraz film dokumentalny o śp. ks. prałacie Józefie Obrembskim, a także płyty chóru parafialnego i scholi dziecięcej w Mejszagole „Napełnij serca światłem…”, która została nagrana ku pamięci tego niezwykłego kapłana.  Śp. ks. prałat Józef Obrembski pochodził z ziemi łomżyńskiej – urodził się w Skarżynie Nowym koło Zambrowa.

Goście, w imieniu biskupa, zaprosili kierownictwo samorządu oraz przedstawicieli rejonu wileńskiego na uroczystą imprezę, która odbędzie 12 maja br. w Skarżynie Nowym oraz Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Podczas uroczystości w Skarżynie Nowym zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa ku pamięci śp. ks. prałata Józefa Obrembskiego, w Łomży natomiast zostanie zorganizowany Wieczór Wileński, odbędzie się również spotkanie ze studentami z Wileńszczyzny.

Podczas spotkania omówiono dalsze możliwości i kierunki współpracy partnerskiej pomiędzy zaprzyjaźnionymi regionami Fot. archiwum ASRW

Podczas spotkania omówiono również dalsze możliwości i kierunki współpracy partnerskiej pomiędzy zaprzyjaźnionymi regionami.

Współpraca pomiędzy gminą niemczyńską a Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży trwa już od 4 lat. Od 2 lat współpracę z Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży nawiązał również Samorząd Rejonu Solecznickiego. W chwili obecnej w tej niepaństwowej szkole wyższej naukę pobiera 98 studentów z Wileńszczyzny: rejonów wileńskiego i solecznickiego. Młodzi ludzie studiują w bardzo dobrych warunkach, otrzymują stypendia. W roku bieżącym pierwsi studenci z Wileńszczyzny ukończą tam studia i zdobędą wyższe wykształcenie techniczne.

14 października 2011 r. w Łomży mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, mer Samorząd Rejonu Solecznickiego Zdzisław Palewicz oraz prezydent miasta Łomża Mieczysław Leon Czerniawski zawarli trójstronne porozumienie o współpracy partnerskiej, które zawiera zapis, że „Strony będą rozwijać współpracę i wymianę w dziedzinie oświaty, kultury, handlu, ochrony zdrowia, nauki, turystyki i sportu, a także kontakty w zakresie wymiany młodzieży, współpracy ekonomicznej, rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska, również poprzez realizację wspólnych projektów ze środków zewnętrznych”.

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży od lat wspiera Szkołę Podstawową w Jęczmieniszkach (oferując pomoc w postaci wyposażenia), współpracuje również z Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny w Niemenczynie.

Również tym razem goście z Łomży odwiedzili szkołę w Jęczmieniszkach przywożąc niezbędne wyposażenie. W czasie swego pobytu na Wileńszczyźnie goście zwiedzili Wilno, Soleczniki, wzięli udział w uroczystym otwarciu wystawy fotograficzno-malarskiej w Domu Kultury Polskiej w Wilnie zorganizowanej w ramach programu „Żyj z pasją” przez Samorząd Rejonu Wileńskiego oraz Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny, uczestniczyli w spotkaniu ze społecznością szkolną w Szkole Średniej im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole. W niedzielę, 11 marca, księża z ziemi łomżyńskiej koncelebrowali mszę św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole.