Nowe usługi osobom niepełnosprawnym w ramach integracji społecznej i rehabilitacji

Występ artystyczny podopiecznych Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie Fot. archiwum ASRW

Samorząd Rejonu Wileńskiego zawarł umowy z dziewięcioma organizacjami pozarządowymi kraju, które, w ramach projektów świadczenia usług rehabilitacji społecznej, osobom niepełnosprawnym, a także członkom ich rodzin, umożliwią udział w działalności, zmierzającej do kształtowania umiejętności życiowych i wszechstronnego zaangażowania.

Współorganizowanie i administrowanie świadczenia usług rehabilitacji społecznej, będących częścią „Narodowego Programu Integracji Społecznej Niepełnosprawnych na lata 2010-2012”, samorządom lokalnym zostało zlecone na początku bieżącego roku. Dotychczas funkcję tę bezpośrednio pełnił Departament ds. Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy.

Organizacje, wdrażające projekty, swoją pracę z osobami niepełnosprawnymi, a także ich rodzinami, ukierunkują na pięć rodzajów działalności.

Podopieczni centrum podczas zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych Fot. archiwum ASRW

Finansowane przez państwo, za pośrednictwem Samorządu Rejonu Wileńskiego, działania obejmą m.in. kształtowanie umiejętności społecznych i samodzielności życiowej, podtrzymanie bądź też odnowienie tych nawyków u osób niepełnosprawnych, przyjęcie pomocy osobistego opiekuna.

Spółki użyteczności publicznej i organizacje społeczne, z którymi zostały zawarte umowy, będą organizowały dla osób niepełnosprawnych, zamieszkujących w rejonie wileńskim, rozmaite zajęcia w kółkach rzemieślniczych oraz klubach zainteresowań. W ramach zawartych umów zostały też przewidziane zajęcia w zespołach i kółkach specjalizujących się w rozwijaniu u osób sprawnych inaczej artystycznych talentów. Natomiast bardziej aktywni fizycznie niepełnosprawni będą mieli możliwość skorzystania z zajęć w klubach rozwijających sprawność sportową.

W wymienionej powyżej działalności mogą udzielać się osoby niesprawne fizycznie lub intelektualnie, ludzie niewidomi i niedowidzący, głusi i niedosłyszący.

Razem z usług oferowanych przez organizacje pozarządowe, centra i spółki specjalistyczne, świadczące pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom skorzysta 424 mieszkańców rejonu wileńskiego. W tym gronie znajdzie się 330 dorosłych osób niepełnosprawnych, 23 dzieci i 71 członków ich rodzin.

Uczestniczące w projekcie osoby niepełnosprawne, w miarę swych możliwości i potrzeb, będą mogły skorzystać ze świadczonych usług nie rzadziej, niż 2 razy tygodniowo.

Dom Opieki Społecznej w Podbrzeziu Fot. archiwum ASRW

Wdrożenie wszystkich projektów świadczenia usług rehabilitacji społecznej mieszkańcom rejonu wileńskiego ogólnie opiewa na sumę 301,4 tys. Lt. 274 tys. Lt skierowanych na ten cel środków pochodzi z budżetu państwowego, Samorząd Rejonu Wileńskiego z własnego budżetu przeznaczył na te cele 27,4 tys. Lt. Tymczasem na administrowanie zamierzonych projektów samorządowi wydzielono zaledwie 13,7 tys. Lt.

Pozyskane z resortu opieki społecznej i pracy pieniądze na wdrożenie omawianych projektów, z uwagi na szeroki zakres pracy organizacyjnej, są niewystarczające, aby załatwić wszystkie potrzeby integracyjne osób niepełnosprawnych. Aczkolwiek jest to mały krok w pokonaniu izolacji społecznej ludzi dotkniętych różnego stopnia niepełnosprawnością.

Samorząd Rejonu Wileńskiego zachęca, aby jak najwięcej rodzin, opiekujących się niepełnosprawnymi osobami, za pośrednictwem starostw, dowiadywało się o możliwości uzyskania potrzebnych im usług i bardziej odważnie po nie sięgało. Organizacje, które nawiązały współpracę z samorządem, mają doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, dlatego warto skorzystać z ich ofert.

Osoby niepełnosprawne stanowią obecnie 5,1 proc. ogółu mieszkańców rejonu wileńskiego. Dokładnie jest ich 5101. W gronie niepełnosprawnych jest 4745 dorosłych i 356 dzieci do 18 roku życia.

Wiele niepełnosprawnych osób zamieszkuje w samorządowym Domu Opieki Społecznej w Podbrzeziu oraz Czarnoborskim Ośrodku Samopomocy „Pod jednym dachem“.

Samorząd Rejonu Wileńskiego z własnych środków utrzymuje Środowiskowe Centrum Usług Socjalnych Starostwa Czarnoborskiego w Wołczunach oraz Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie. Działalność obu placówek jest ukierunkowana na socjalizację i uspołecznienie osób niepełnosprawnych.