W rejonie wileńskim odbędzie się akcja sterylizacji bezdomnych zwierząt

Fot. archiwum ASRW

W dniach 23 kwietnia – 1 maja 2012 roku specjaliści Organizacji Opieki nad Zwierzętami i Ochrony Przyrody ETN z Niemiec w pomieszczeniach instytucji pożytku publicznego „SOS gyvūnai” pod adresem: Minsko pl. 33A w Wilnie będą sterylizowali i szczepili bezdomne i na dworze trzymane psy i koty.

W ramach projektu wyłowione i do kliniki przywiezione zwierzęta będą sterylizowane, szczepione od wścieklizny i leczone od pasożytów przez profesjonalnych weterynarzy z założonej w Niemczech organizacji. Tylko w pełni po operacji wzmocnione zwierzęta będą wypuszczane w miejscu, gdzie były złapane.

Apelujemy do mieszkańców Wileńszczyzny o skorzystanie z możliwości i poddanie sterylizacji mieszkające w ich podwórkach bezdomne zwierzęta – w ten sposób da się ustalić miejsca ich pobytu. Mieszkańcy proszeni są również o pomoc w wyławianiu i transportowaniu tych zwierząt.

Jak twierdzą organizatorzy projektu na Litwie, kontrola populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację staje się nieodłączną częścią polityki dobrobytu społeczeństwa i dobrostanu zwierząt w wielu krajach. Prowadzone w różnych państwach programy kontroli populacji bezdomnych zwierząt udowodniły, że metoda sterylizacji jest najbardziej efektywną zarówno w zmniejszaniu populacji bezdomnych zwierząt, jak też w wykorzystywaniu środków przeznaczanych na te cele. Praktyka krajów zagranicznych wykazała, że konsekwentna realizacja programów sterylizacji zapewnia stałe zmniejszanie się populacji bezdomnych zwierząt i co za tym idzie – znacznie zmniejsza nakłady finansowe mieszkańców.

Należy wiedzieć, że wysterylizowane i zaszczepione zwierzęta nie rozmnażają się, aktywniej bronią swego terytorium – nie wpuszczają na nie inne zwierzęta i liczba bezdomnych zwierząt nie rośnie, takie zwierzę nie traci swych instynktów myśliwskich i dalej aktywnie poluje na gryzonie. Oprócz tego, nie stwarza dla ludzi zagrożenia zakażenia niebezpieczną chorobą – wścieklizną.

W roku 2011 na Litwie rozpoczęto realizację projektu masowej sterylizacji bezdomnych zwierząt oraz ich szczepień przeciwko wściekliźnie. Ma on na celu humanitarną i efektywną kontrolę populacji bezdomnych zwierząt, w celu zmniejszenia ich reprodukcji i zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wścieklizny.

W ubiegłym roku specjaliści organizacji zagranicznych wysterylizowali 1935 zwierząt. Przeważająca część projektu finansowana jest przez organizacje międzynarodowe. Wartość zrealizowanych działań – 239 tys. Lt.

Szczegółową informację można uzyskać pod nr tel. +370 68339826 lub pocztą elektroniczną: nadia@sos-gyvunai.lt.