Apel do Czytelników

Szanowni Czytelnicy!

Apelujemy do Was o przekazanie na redakcję „Kuriera Wileńskiego” 2 proc. od wpłaconego przez Was w 2011 roku do Inspekcji Podatkowej podatku dochodowego.

Zagospodarujecie należnie te znikome dla budżetu państwa — a jakże ogromnie ważne dla nas środki.

Dlaczego warto przekazać dla „Kuriera Wileńskiego” 2 proc. od podatku?

Żeby polska gazeta codzienna na Litwie mogła istnieć i rozwijać się.

Twoja pomoc Czytelniku będzie znaczącym wsparciem naszych skromnych redakcyjnych sił.

***

Podobnie jak w ubiegłych latach 2 proc. od wpłaconego w 2011 roku do Inspekcji Podatkowej podatku dochodowego możemy przekazać dla organizacji (w tym wypadku dla redakcji „Kuriera Wileńskiego”). Dodatkowo jeszcze 1 procent możemy przeznaczyć dla partii politycznej (ogółem 3 procenty).

Od 1 kwietnia będą przyjmowane tylko podania wypełnione na nowych blankietach FR0512 wersji 2 z dnia 17 lutego 2012 roku.

W podaniu w okienku 5 piszemy 2011 rok, w okienkach 6S, 6A, 7S i 7A wskazujemy, komu przekazujemy pomoc finansową — organizacji czy partii, a komu nie przekazujemy. W okienku E1 należy zaznaczyć, kto jest odbiorcą — organizacja (lub kilka organizacji) czy partia, a w okienku E2 wskazać kod identyfikacyjny odbiorcy (įmonės kodas) — kod „Kuriera Wileńskiego” 300073186.  A w E5 możemy wpisać, za który rok ma być przekazywana pomoc (możemy pisać, że za 2011, 2012, 2013, 2014 lub 2015). To też jest nowe, że nie będziemy wówczas musieli każdego roku składać znowu podanie do VMI.

Jeżeli podatnik już przekazał lub przekaże do 31 marca bieżącego roku deklarację FR0512 starej formy (piszemy tu identyfikacyjny kod „Kuriera Wileńskiego” — 300073186 i nazwę: Viešoji įstaiga „Kurier Wilenski”), to nie będzie miał obowiązku przekazywać nowej deklaracji.

Inspekcja Podatkowa szczególnie podkreśliła, że w tym roku już nie ma możliwości przekazania deklaracji FR0512 przez pracodawcę. Podanie należy dostarczyć do urzędu skarbowego własnoręcznie, wysłać pocztą lub wypełnić w systemie elektronicznym (EDS).

Wszelka informacja o składaniu podań FR0512 jest zamieszczona na stronie internetowej www.vmi.lt.  Możemy także dzwonić na tel. 1882. Akcja przekazania podań potrwa do 2 maja.

 

***

 

Jakie dane są potrzebne, aby wypełnić blankiet-podanie (forma FRO512)?

— Kod identyfikacyjny redakcji (įmonės kodas 300073186).
— Nazwa: Viešoji įstaiga „Kurier Wilenski”.
— Pracownicy redakcji pomogą wypełnić deklarację czytelnikom, którzy chcą przekazać 2 proc. od podatku dochodowego dla dziennika „Kurier Wileński”.