W tegorocznym rankingu wysoko uplasowały się placówki oświatowe rejonu wileńskiego

W bieżącym tygodniu tygodnik „Veidas” już po raz dziewiąty opublikował ranking gimnazjów i szkół średnich na Litwie. Swoje pozycje znacznie polepszyły placówki oświatowe rejonu wileńskiego.

Bardzo wysokimi wynikami w tym roku może się pochwalić placówka ze starymi tradycjami nauczania – Szkoła Średnia im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole, która z 476 pozycji w rankingu podniosła się aż na miejsce 57.

W roku bieżącym wyróżniono również działająca od ponad wieku Szkołę Średnią im. św. Kazimierza w Miednikach, która z 438 pozycji przeskoczyła na miejsce 70-te. Dążenie i chęć zdobywania wiedzy oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań z zakresu szkolnictwa zademonstrowało również Gimnazjum w Pogirach: placówka ta ze 195 pozycji awansowała na miejsce 77. W roku 1999 placówka uczestniczyła w eksperymencie nauczania profilowego, w wyniku czego stała się przykładem dla wszystkich szkół w kraju.

Do pierwszej setki najlepszych placówek oświatowych kraju trafiła również Szkoła Średnia w Sużanach z polskim językiem nauczania. Taka wysoka ocena placówki zbiega się ze sformułowaną przez szkołę wizją: „Stać się placówką, której cele oraz zadania zorientowane są na osiągnięcia najlepszych placówek litewskich i europejskich”.

Współdziałanie nauczycieli oraz uczniów sprawiło, że Średnia Szkoła w Rukojniach uplasowała się aż na 103 pozycji (w ubiegłym roku zajmowała miejsce 219). Swoją pozycję wzmocniła również Szkoła Średnia w Ławaryszkach, która z 367 miejsca przesunęła się na miejsce 151. Dziesięć pozycji niżej, na 162 miejscu, znalazła się Szkoła Średnia „Verdenė” w Podbrzeziu z litewskim językiem nauczania, która swoją pozycję polepszyła aż o 246 miejsc.

Swe wyniki polepszyło 12 gimnazjów i szkół średnich rejonu wileńskiego.

Takie wyniki można osiągnąć wyłącznie dzięki efektywnej współpracy nauczycieli oraz uczniów, jednak najważniejszym czynnikiem pozostaje chęć uczniów do nauki, ich pragnienie doskonalenia się oraz zdobywania nowej wiedzy.

W roku bieżącym ranking gimnazjów tygodnika „Veidas” został uzupełniony o jeszcze jedno kryterium: oceniano wyniki 4 egzaminów maturalnych składanych przez wszystkich uczniów danego gimnazjum lub szkoły średniej. Tygodnik oceniał 4 państwowe egzaminy maturalne, które najczęściej wybierają maturzyści: język litewski, matematyka, język obcy oraz historia. Za każdy egzamin „Veidas” przyznał maksymalną ocenę – 10 punktów. Szkole, w której maturzyści dany egzamin złożyli najlepiej, przyznawano 10 punktów, najgorzej zaś – 0 punktów. Wzorem roku ubiegłego w tym roku oceniano, ilu uczniów za wskazane 4 egzaminy maturalne uzyskało 90-100 punktów. Szkole, która za dany egzamin zebrała najwięcej punktów, przyznawano maksymalną ocenę: 10 punktów.