Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w rejonie wileńskim

Spółka „Nemenčinės komunalininkas” świadczy usługi z zakresu zbierania odpadów komunalnych z kontenerów znajdujących się przy domach wielorodzinnych, domach indywidualnych, urzędach, przedsiębiorstwach oraz organizacjach działających w rejonie wileńskim.

Spółka według potrzeb zaopatruje również w odpowiedniej wielkości kontenery.

Odpady komunalne są zbierane i wywożone według następującego harmonogramu:

– z kontenerów znajdujących się przy domach wielorodzinnych – co drugi dzień;

– z kontenerów przy domach indywidualnych: Niemenczyn, wieś Niemczyn II, Kukuciszki – w czwartki; Rzesza Wielka, Wielkie Gulbiny, Wanaginie – we środy; Wilniszki (gmina bezdańska) – w poniedziałki;

– na pozostałym terenie rejonu wileńskiego – dwa razy w miesiącu. Dnie wywozu odpadów są wskazane na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem: http://www.vilniaus-r.lt/index.php?id=23248.