II Marsz Wolności ku czci Powstania 1863-1864

 stanczykŚroda, 22 stycznia 2014 rok, Godzina Miłosierdzia — 15.00

W dzień rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego odbędzie się po raz drugi „Marsz wolności” ludzi wiary i miłości Ojczyzny Obojga Narodów, nad którymi czuwa od wieków Matka Boża Ostrobramska. W hołdzie powieszonym, rozstrzelanym, poległym i zmarłym powstańcom polskim i litewskim. Marsz to lekcja pamięci, którą przenika szczera modlitwa i pieśń patriotyczna dzieci i młodzieży, wyrzutem sumienia dla obojętnych. Marsz rozpocznie Harcerski Rok św. Rafała Kalinowskiego, powstańca i sybiraka, z okazji 150.rocznicy jego zesłania do Usoli (11 lipca 1864).

Godz. 15.00 — Rozpoczęcie uroczystości na PLACU ŁUKISKIM,
kwiaty i znicze od młodzieży polskiej i litewskiej
Apel poległym powstańcom. Koronka do Miłosierdzia Bożego
przemarsz z flagami, na Górę Bouffałową, na Małą Pohulankę, gdzie również ziemia zroszona jest krwią powstańców i kryje ich kości

Msza św. za poległych Powstańców i za Ojczyznę Litwę i Polskę. Ślubowanie „wierności Bogu i Ojczyźnie”

Młodzież WHM i JP2
ks. hm. Dariusz Stańczyk