Dla odpadów wielkogabarytowych – specjalne punkty zbiórki

Przypominamy, że mieszkańcy rejonu wileńskiego mogą oddać odpady wielogabarytowe oraz wszelki zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na placach zbierania odpadów wielkogabarytowych pod adresami w. Wieluciany gm. Szaterniki rej. wileński i w. Grikienis gm. Suderwa rej. wileński.
 
Place gromadzenia odpadów urządziło i eksploatuje ZSA „Centrum Porządkowania Odpadów Okręgu Wileńskiego” (lit. Vilniaus apskryties atliekų tvarkymo centras). Lokalizację placów oraz ich godziny otwarcia można sprawdzić wchodząc na stronę internetową: http://www.vaatc.lt/aiksteles/.

Na placach zbierania odpadów wielkogabarytowych są przyjmowane od mieszkańców nie tylko odpady wielkogabarytowe, ale również odpady, pasujące do przetwórstwa na surowce wtórne, odpady budowlane i rozbiórkowe. Od mieszkańców są przyjmowane również odpady niebezpieczne w gospodarstwach domowych: bezużyteczne środki chemii gospodarczej, odpady farb, lakierów i materiałów wykończeniowych, akumulatory aut osobowych, smary, urządzenia elektroniczne i t.p.

Baterie, akumulatory oraz odpady agrochemii będą przyjmowane, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń na ich porządkowanie.
Należy pamiętać, że od osób prawnych żadne odpady nie są przyjmowane na place gromadzenia odpadów wielkogabarytowych.