Samorząd rejonu wileńskiego inwestuje w infrastrukturę oświetlenia

W celu zwiększenia zasięgu infrastruktury oświetlenia ulicznego, ruchu i bezpieczeństwa mieszkańców w osiedlach, w pięciu wsiach gminy Dukszty wkrótce będzie znacznie jaśniej i bezpieczniej. Samorząd w danej gminie realizuje projekt „Utworzenie infrastruktury oświetlenia we wsiach Alejuki, Antakalce, Bujwidy, Rakiszki, Werkszany gminy Dukszty rejonu wileńskiego”.

Wykonawcą prac budowlanych jest ZSA „Rojasa”. Obecnie trwają prace przyłączenia się do sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej LESTO. Oświetlenie uliczne w tych wsiach powinno być włączone wczesną wiosną.

W ramach projektu na ulicach wsi gminy Dukszty, których łączny odcinek oświetlenia wynosi 2500 metrów, w sumie będą zainstalowane 43 latarnie i 41 podpór.

Na realizację projekt przeznaczono 389 280,00 lt, wkład samorządu rejonu wileńskiego – 77 856,00 lt.

Od marca br. jest skutecznie realizowany projekt „Utworzenie infrastruktury oświetlenia we wsiach Wesołówka i Podbrzezie gminy Podbrzezie rejonu wileńskiego”, który planuje się zakończyć do lata 2015 roku. W czasie realizacji projektu na ulicy Tolimoji we wsi Podbrzezie planuje się ustawić 14 podpór oświetleniowych i urządzić oświetlenie na odcinku 650 metrów. We wsi Wesołówka na ulicy Šviesos planowana długość odcinka oświetlenia – 840 m. Będzie zmontowane 15 podpór z 17 latarniami. Na realizację projektu przeznaczono 303 467,12 lt.

Oczekuje się, że urządzone odpowiednie oświetlenie na terenach wiejskich zwiększy bezpieczeństwo użytkowników dróg w nocy, zmniejszy prawdopodobieństwo nieszczęść oraz uczyni osiedla bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców i przyjeżdżających gości.