Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych rejonu wileńskiego zaprasza niepełnosprawnych na wycieczkę nad Morze Bałtyckie

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych rejonu wileńskiego rozpoczęło działalność w 2012 roku. Od tego czasu stowarzyszenie stale się rozwija, stopniowo zwiększa się liczba członków.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych rejonu wileńskiego wykonuje różne czynności, mające na celu zwiększenie samodzielności. Według Projektu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych w stowarzyszeniu są prowadzone następujące zajęcia: kluby rzemiosła, wykłady grupowe i indywidualne zajęcia psychologiczne, są świadczone usługi osobistego asystenta, np. pomagając niepełnosprawnym odwiedzić miejsca publiczne. W kółkach rzemiosła odbywają się zajęcia szycia, nawlekania biżuterii, florystyki, decoupage’u, dziewiarstwa i inne. W stowarzyszeniu organizuje się wykłady na temat, jak zrozumieć swoją niepełnosprawność, swoje choroby i pomóc sobie.

Członkowie stowarzyszenia chętnie biorą udział w różnych wycieczkach, zwiedzają teatry, koncerty, aktywnie obcują z innymi członkami stowarzyszenia. W tym roku w Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych rejonu wileńskiego odbyło się w Święto Wiosny, członkowie odwiedzili muzeum Wł. Syrokomli, ogród botaniczny, Pałac Władców, uczestniczyli święcie Tałaczkoniu itp.

18 września br. organizuje się 5-dniowa wycieczka nad Morze Bałtyckie. Niepełnosprawni rejonu wileńskiego, którzy chcą jechać nad morze, są proszeni o kontakt z przewodniczącą Stowarzyszenia Galiną Dunowską pod numerem telefonem 861800131.