Odbyła się inauguracja Gimnazjum „Verdenė” w Podbrzeziu

30 maja br. uchwałą Rady Samorządu rejonu wileńskiego Szkole Średniej „Verdenė” w Podbrzeziu został nadany status gimnazjum. A już 12 września br. odbyła się uroczysta inauguracja z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców oraz licznie przybyłych gości.

Podczas święta szyld gimnazjum odsłoniły Wiceminister Oświaty i Nauki Genoveita Krasauskienė, st. specjalistka Wydziału Oświaty Samorządu rejonu wileńskiego, kurator gimnazjum Valentina Kvaraciejienė i dyrektorka gimnazjum Vanda Nivinskienė. Dostojni goście z okazji inauguracji wypowiedzieli wiele pięknych i ciepłych słów, gratulacji i życzeń. Niejeden z nich życzył, aby swoją pracą i osiągnięciami społeczność szkolna uzasadniła zaszczytne miano gimnazjum.

W tym roku szkolnym w Gimnazjum „Verdenė” w Podbrzeziu będzie uczyć się 185 uczniów. Pierwsze świadectwa dojrzałości z nazwą Gimnazjum „Verdenė” otrzyma 21-a promocja szkoły, która obecnie liczy 18 dwunastoklasistów, a 14 pierwszaków będzie tworzyło historię od początku.

Litewska szkoła, później nazwana „Verdenė”, została założona 1 września 1992 roku. Od 2001 r. kieruje nią dyrektorka Vanda Nivinskienė. Społeczność gimnazjum jest aktywna, osiąga doskonałe wyniki, a także realizuje wszelkie projekty i uczestniczy w różnych imprezach. Od 2008 roku szkoła ma własny autobusik.