Podwójne święto w Szkole Średniej im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach – jubileusz 110-lecia szkoły i otwarcie stadionu

Boisko sportowe stworzy korzystne warunki do uprawiania sportu i aktywnego oraz treściwego spędzania czasu wolnego
Boisko sportowe stworzy korzystne warunki do uprawiania sportu i aktywnego oraz treściwego spędzania czasu wolnego

Już od wczesnego rana w Szkole Średniej im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach szumiało jak w ulu. Wszyscy szykowali się do jubileuszu 110 lat szkoły i uroczystego otwarcia stadionu.

Na święto przybyła spora grupa gości: proboszcz Arunas Mitkevičius, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, poseł na Sejm Leonard Talmont, kierownik Wydziału Oświaty Lilia Andruszkiewicz, kierownik Wydziału Inwestycji Anna Matwiejko, kierownik Wydziału Współpracy Zagranicznej i Informacji Dorota Lewko, specjaliści Wydziałów Oświaty i Inwestycji, starosta gminy Bezdany Michał Janczewski, goście z Polski, społeczność szkoły, rodzice i inni.

Rozpoczęte jeszcze wiosną tego roku prace remontowe pomyślnie ukończono i teraz stadion zmienił się nie do poznania: urządzono 3-pasmową bieżnię o twardej nawierzchni, boisko do siatkówki / koszykówki ze stacjonarnymi stojakami do koszykówki, boisko do piłki nożnej, odnowiono trawnik i urządzono stacjonarne bramki piłkarskie. Obok urządzonych obiektów uporządkowano przestrzeń publiczną – urządzono ścieżki dla pieszych i małe elementy architektoniczne. Wartość projektu „Urządzenie stadionu Szkoły Średniej im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach” – 251 tysięcy litów.

Spełniło się marzenie o nowym boisku, który od dziś będzie cieszył uczniów i nauczycieli
Spełniło się marzenie o nowym boisku, który od dziś będzie cieszył uczniów i nauczycieli

W południe wszyscy zebrali się przy odnowionym stadionie. Imprezę rozpoczęli i przecięli symboliczną wstęgę otwarcia mer Maria Rekść, poseł na Sejm Leonard Talmont, kierownik Wydziału Oświaty Lilia Andruszkiewicz, starosta Michał Janczewski, st. specjalistka Wydziału Inwestycji Elina Dowgierd, dyrektor szkoły Wiesława Wojnicz i dyrektor ZSA „Sostinės gatvės“ Vytautas Barškys. Wszyscy cieszyli się, że uczniowie szkoły oraz mieszkańcy miasteczka wreszcie będą mogli uprawiać sport na wspaniałym stadionie, życzyli pięknych zawodów oraz celnych rzutów i bramek.

Mer Maria Rekść powitała uczniów szkoły, którzy teraz mają doskonałe warunki do uprawiania sportów, życzyła dbać o stadion.

Później uroczystość przeniosła się do auli szkolnej. Dyrektor Wiesława Wojnicz w swoim przemówieniu zaznaczyła, że każdy członek wspólnoty szkoły tworzy wartość dodaną. Podziękowała wszystkim, i zaznaczyła, że bez samorządu nie byłoby nowego pięknego stadionu, bez mediów nie byłoby rozpowszechniania informacji o życiu szkoły, bez istniejącej w sąsiedztwie kawiarni dzieci corocznie z okazji 1 września nie otrzymałyby pysznego tortu. Wkład wszystkich można wyliczać długo, ale wszystko jest skierowane do uczniów szkoły, których dąży się wypuścić przez próg szkoły jako odpowiedzialnych i mądrych ludzi.

Uczniowie krótko przypomnieli dla wszystkich historię szkoły. Koncert kontynuował program bogaty w śpiew uczniów, taniec i śmiech. Serca zebranych śpiewały podczas świętowania takiej pięknej rocznicy.

Mer po raz kolejny pozdrowiła społeczność szkolną. Życzyła uczniom dobrych wyników, ponieważ oni, dorastające pokolenie, w przyszłości zajmą wszystkie ważne stanowiska państwowe. Oprócz listów uznania mer wręczyła czek na 1000 Lt na potrzeby szkoły.

Uroczystość zakończyła się, wrzawa się uspokoiła, ale od teraz stadion nie będzie pusty, bo tu będą trenować miłośnicy piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i innych dziedzin sportu.