W instytucjach oświatowych rejonu wileńskiego rozpoczęła się akcja dobroci „Zapal uśmiech w oczach dziecka!”

Zbliża się najpiękniejsze święto w roku – Boże Narodzenie. Już drugi rok pedagodzy socjalni rejonu wileńskiego ogłosili akcję dobroci „Zapal uśmiech w oczach dziecka”.

Cel tej akcji – uradować prezentami dzieci i nastolatków Centrum Socjalnego w Niemenczynie. W ubiegłym roku szczodrymi prezentami ucieszyliśmy dzieci Centrum kryzysowego rodziny i dziecka w Kowalczukach.
Nieważne, czy pomagając sierotom lub ciężko chorym dzieciom, czy potrzebującym i ubożejącym, ofiarując bez żadnej zapłaty przynosimy radość i wsparcie dla innych i sami czujemy radość ofiarowania. Dlatego pomoc, wsparcie, niekoniecznie tylko w formie pieniędzy, ale czasu, wiedzy, swego serca jest troską każdego człowieka. Solidarność czyni nas ludźmi, solidarność może i powinna być zorientowana nie tylko na wartości materialne, ale również na duchowe.
Drodzy przyjaciele, nie bądźmy obojętni, pomóżmy pokrzywdzonym dzieciom i spełnijmy ich marzenia! Zapraszamy wszystkich ludzi o dobrych sercach, aby się zebrać, przyłączyć się do akcji i szerzyć dobro w swoich wspólnotach. Wszyscy razem podarujmy Boże Narodzenie dla naszych młodych współbraci.
Prezenty pedagodzy socjalni w instytucjach oświatowych rejonu wileńskiego zbierają do 16 grudnia b.r.