Więcej

  Na posiedzeniu Rady – aktywacja interaktywnej mapy inwestycji rejonu wileńskiego

  Czytaj również...

   Interaktywna mapa rejonu wileńskiego www.maps.vrsa.lt
  Interaktywna mapa rejonu wileńskiego www.maps.vrsa.lt

  W ostatni jesienny piątek, 28 listopada, w dużej sali obrad odbyło się posiedzenie Rady, na którym omówiono 57 projektów uchwał.
  Jako pierwsze pytanie, kierownik Wydziału Planowania Budżetu Danutė Šidlauskienė przedstawiła sprawozdania z dochodów i wydatków budżetowych Samorządu Rejonu Wileńskiego za 9 miesięcy 2014 r. Dobrą wiadomością jest to, że, w trakcie realizacji zobowiązań budżetowych dobrze są zbierane dochody budżetu, więc samorząd był w stanie zapłacić na czas za wszystkie wykonane prace i usługi.
  Rada poparła propozycję zwiększenia budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego 2014 r. o 2,141.6 tys. Lt, z których największą część stanowią środki kompensowane, otrzymane przez samorząd od agencji za wykonane projekty inwestycyjne.
  Członkowie Rady po przeanalizowaniu wykonania budżetu, przedzielili asygnacje, które utraciły przeznaczenie, na które w procesie formowania budżetu nie wystarczająco przydzielono środków.
  Na posiedzeniu zaaprobowano podanie administracji Szkoły Podstawowej w Rzeszy w sprawie zmiany nazwy i zatwierdzenia regulaminu. Od teraz Szkole Podstawowej w Rzeszy będzie nadane imię Faustyny Kowalskiej.
  Na posiedzeniu Rady postanowiono przedzielić środki koszyka ucznia instytucji oświatowych, nie zmieniając finansowania każdej instytucji, biorąc pod uwagę wykonanie budżetu i podania kierowników instytucji oświatowych.
  Większością głosów radnych postanowiono gimnazjom Stanisława Moniuszki w Kowalczukach i Wielkiego Księcia Litwy Olgierda w Mejszagole, Szkole Muzycznej w Niemenczynie, przedszkolom w Kowalczukach i Rzeszy, szkołom – przedszkolom w Niemieżu, Rudominie i Wołczunach należące na zasadzie zaufania do samorządu mienie przekazać do zarządzania, użytkowania i dysponowania w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania tych instytucji oświatowych. Zarządzając i dysponując mieniem na zasadzie zaufania, instytucje oświatowe będą miały większe możliwości posiadania dodatkowych źródeł finansowania (udział w projektach, wspieranych przez fundusze strukturalne UE, pozyskanie środków od sponsorów itp.).
  Rozważając projekt uchwały Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki „W sprawie przekazania mienia państwowego dla Biblioteki Centralnej Rejonu Wileńskiego” postanowiono przekazać wspomnianej bibliotece do zarządzania, użytkowania i dysponowania mienie państwowe, należące na zasadzie zaufania do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, przejęte od Biblioteki Narodowej Litwy im. Martynasa Mažvydasa.
  Dział Porządku Publicznego przedstawił projekt „W sprawie stref prewencji hałasu na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego”, który ma na celu ustalenie obszarów w rejonie, narażonych na hałas. Członkowie Rady na terytorium rejonu wileńskiego zatwierdzili strefy zapobiegania hałasowi na ul. Bažnyčios i Švenčionių w m. Niemenczyn. W przyszłości zostaną podjęte środki w celu ochrony ludności od hałasu, przekraczającego wartości dopuszczalne i stwarzające niebezpieczeństwo dla zdrowia.
  Na posiedzeniu jednogłośnie zatwierdzono skład Rady Zdrowia Społecznego i regulamin, które będą regulowały funkcje, prawa, skład i organizację pracy Rady Zdrowia Społecznego.
  Część zagadnień, omawianych na posiedzeniu Rady, były związane ze zbliżającym się wprowadzeniem euro i cen konwersji lita na euro.
  Posiedzenie Rady uwieńczyła aktywacja interaktywnej mapy rejonu wileńskiego (www.maps.vrsa.lt). Na mapie ukazano zrealizowane lub realizowane przez Samorząd Rejonu Wileńskiego od 2004 roku projekty i projekty podległych instytucji w 23 gminach rejonu wileńskiego. Obiekty są pogrupowane według typów, każdy z nich jest krótko opisany, dodano jego zdjęcie, określono współrzędne, wartość projektu, rok realizacji i źródła finansowania. Dla wygody zwiedzających na mapie wdrożono system wyszukiwania obiektów i filtrowania ich według różnych kryteriów. Na mapie również jest wskazana dodatkowa informacja – miejsca, zalecane do odwiedzenia przez Centrum Informacji Turystycznej rejonu wileńskiego http://tic.vrsa.lt

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...

  Na zaproszenie prezydenta RP mer Maria Rekść wzięła w Polsce udział w uroczystościach patriotycznych

  Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę. Wierzę głęboko w moich Rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się...