Spełniono wszystkie marzenia dzieci w rejonie wileńskim

Rekordową liczbą spełnionych marzeń zakończył się już po raz piąty zorganizowany projekt społeczny „Dziecięce marzenia”, podczas którego ludzie dobrej woli zrealizowali marzenia ponad 10 000 dzieci z całej Litwy, wychowujących się w trudnych warunkach społecznych. Już trzeci rok z rzędu projekt spełniania marzeń dzieci odbywał się w rejonie wileńskim.

W roku bieżącym w projekcie aktywnie uczestniczyło 19 gmin rejonu wileńskiego. Dzięki dobroczyńcom do realizacji wybrano łącznie marzenia 334 małych mieszkańców rejonu. Dziecięce marzenia były na ogół skromne, chciały one zwykłych rzeczy, takich jak zimowa odzież i obuwie, książki, różnego rodzaju wymarzone zabawki, gry i przybory higieny. Grono maluchów brało udział w imprezach świątecznych i spotkaniach ze Świętym Mikołajem, który obdarowywał dzieci prezentami. Marzenia dzieci z ubogich i asocjalnych rodzin entuzjastycznie realizowały zarówno pojedyncze osoby, jak i przedsiębiorstwa i wspólnoty. Pomocy ludzi dobrej woli w spełnianiu marzeń dzieci doczekano się również z zagranicy.

„Dziecięce marzenia” – to dobrowolna inicjatywa, która ma na celu zachęcić ludzi do darowania świątecznej radości dzieciom z rodzin ryzyka społecznego i rodzin, w których brakuje nawyków społecznych, którzy szczerze wierzą w marzenia i cud Bożego Narodzenia, ale nie mają do tego możliwości. Główny cel projektu – osiągnąć, aby jak najwięcej tych dzieci otrzymało pożądane prezenty. Na stronie internetowej projektu www.vaikusvajones.lt publikowano marzenia maluchów w wieku 2-14 lat, które mogły być realizowane na kilka sposobów: osobiste doręczenie prezentu lub przekazanie go przez troszczącego się o dziecko pracownika socjalnego. W tym roku nie było możliwości przelewu sumy pieniędzy na zakup prezentów przez partnerów społecznych.

Wydział Ochrony Praw Dzieci rejonu wileńskiego pragnie podziękować pracownikom socjalnym rejonu wileńskiego do pracy z rodzinami ryzyka społecznego za ich wysiłek, zaangażowanie i odpowiedzialną i szlachetną pracę, jak również wszystkim tym, którzy przyczynili się do pomyślnej realizacji świątecznych marzeń dzieci.