Narodowość w paszporcie kosztuje… nowy paszport!

Wpisać narodowość w paszporcie można od 1 stycznia 2015 roku         Fot. Marian Paluszkiewicz
Wpisać narodowość w paszporcie można od 1 stycznia 2015 roku Fot. Marian Paluszkiewicz

Do redakcji „Kuriera” zatelefonował emeryt Kazimierz Szałuchański, czytelnik z Wilna, który chce mieć wpis w paszporcie o narodowości.

— Nowy paszport otrzymałem 5 grudnia 2011 roku, ważny jest do 5 grudnia 2021 roku, ale w nim nie ma wpisu o narodowości, a bardzo bym chciał go mieć. Zadzwoniłem do Departamentu Migracji z tą prośbą. Jak mi powiedzieli, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wpisać narodowość. Ale nie rozumiem, dlaczego muszę za to płacić? — oburza się Kazimierz Szałuchański.
Jak mówi, teraz powinien wyrobić od nowa paszport i zapłacić całą sumę jaką powinien zapłacić emeryt. Mężczyzna nie rozumie, dlaczego nie można do ważnego paszportu wpisać bezpłatnie narodowość.

— Po co mi wpis narodowości w paszporcie? To głupie pytanie!
Zależy mi na tym, żeby w moim dokumencie była wpisana moja narodowość. Jestem Polakiem i chcę, żeby o tym wiedzieli inni. Paszport też pokażę swoim wnukom, niech wiedzą, że ich dziadek jestem Polakiem i jestem z tego dumny! — zaznaczył Kazimierz Szałuchański.

Mężczyzna twierdzi, że to jest dyskryminacja.
— Możliwość wpisania narodowości w paszporcie pojawiła się dopiero od 1 stycznia 2015 r., po wejściu w życie poprawek do Ustawy o Paszporcie. Dlatego wpisać narodowość mogą tylko te osoby, które składały wniosek o wyrobienie paszportu z prośbą o wpisie narodowości po 1 stycznia 2015 r. Natomiast osoby, które składały wniosek po 1 stycznia, ale bez prośby o wpis narodowości, teraz dokument muszą wyrobić od nowa. Za dokument należy zapłacić sumę, którą ustaliło państwo — powiedziała „Kurierowi” Edita Prilepskienė, kierowniczka Oddziału Paszportów Zarządu Migracji m. Wilna.

Każdy, kto zamierza zmienić paszport, powinien zastanowić się, czy chce, aby była wpisana narodowość     Fot. Marian Paluszkiewicz
Każdy, kto zamierza zmienić paszport, powinien zastanowić się, czy chce, aby była wpisana narodowość Fot. Marian Paluszkiewicz

Jak zaznaczyła, od 1 stycznia pracownicy pytają składających wnioski o wydanie paszportu, czy życzą, aby w dokumencie została wpisana narodowość. Dlatego każdy, kto zamierza zmienić paszport, od razu powinien dobrze zastanowić się, czy chce, aby była wpisana narodowość.

— Osoby, które mają ważny paszport, ale chcą, żeby była wpisana w nim narodowość, powinny zmienić dokument. Za paszport powinni płacić całą cenę, nieważne, kiedy on był wydany. Nie ma możliwości do ważnego dokumentu dopisać jedynie narodowość.
Na wpisywanie narodowości do karty tożsamości na razie nie ma takiej możliwości, gdyż technicznie to zrobić jest bardzo skomplikowane — zaznaczyła Edita Prilepskienė.

6 849 obywateli Litwy w ciągu jednego miesiąca wyraziło chęć posiadania w paszporcie wpisu o narodowości. Taka możliwość pojawiła się dopiero od 1 stycznia 2015 r., po wejściu w życie poprawek do Ustawy o Paszporcie. Większość osób, które chcą mieć w paszporcie wpis o narodowości, stanowią Litwini.

Z danych Departamentu Policji wynika, że od 1 do 31 stycznia 2015 r. wnioski o wystawienie paszportu złożyło 13 696 osób. 51 procent chce mieć w dokumencie zapis o narodowości, reszta kategorycznie temu się sprzeciwia.
Wpis o narodowości w paszporcie chce mieć 6 333 Litwinów, 241 Polaków, 181 Rosjan i 23 Ukraińców. Wśród wnioskodawców są również Karaim, Ormianin, Tatar i Żyd.
Pierwszą osobą, która złożyła wniosek o wystawienie paszportu z wpisem o narodowości, była Ukrainka, obywatelka Litwy.
***
Do 2003 r. w dowodach osobistych obywateli Litwy była rubryka określająca narodowość posiadacza dokumentu.
W 2003 r. Sejm Litwy dokonał zmiany — rubrykę usunięto. Narodowość można było wpisać jedynie w akcie urodzenia dziecka.
W lipcu 2014 r. Sejm przyjął stosowne poprawki do Ustawy o Paszporcie, na mocy których na pisemny wniosek posiadacza dokumentu w paszporcie może być zamieszczony wpis o narodowości.

CENA PASZPORTU I KARTY TOŻSAMOŚCI (w euro)

Paszport w trybie zwykłym (30 dni)………43
Przyśpieszonym (5 dni)…………………..57
Szybkim (1 dzień)……………71
Dla dzieci do 18 lat i emerytów….zniżka 50 proc.
Karta tożsamości w trybie zwykłym………8,60
Przyśpieszonym…….19,60
Szybkim………31,60
Dla dzieci do 18 lat i emerytów zniżka…… 50 proc.