Więcej

  Są przyjmowane podania na wymianę dachów azbestowych

  Czytaj również...

  Od 2 marca br. rozpoczęło się zbieranie podań od mieszkańców wsi, którzy chcą wymienić dachy pokryte szkodliwym dla zdrowia i środowiska materiałem – azbestem. Pracownicy Narodowej Agencji Płatniczej przy Ministerstwie Rolnictwa (NAP) będą przyjmować wnioski do 30 kwietnia 2015 roku.
  Według działania „Wymiana pokrycia dachów z azbestu” jest wspierana wymiana azbestowych pokryć dachowych wszystkich domów mieszkalnych, należących do osób prywatnych na obszarach wiejskich. Wsparcie będzie mogło być przydzielone na projekty na obszarach wiejskich, tzn. we wsi, miasteczku, liczącym nie więcej niż 6000 mieszkańców, a wnioskodawca musi być mieszkańcem wsi, co najmniej pięć lat (nieprzerwanie) do chwili podania wniosku deklarującym stałe miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim.
  Wsparcie projektu nie jest udzielane, jeśli miejsce jego realizacji – centrum Samorządu lub wspólnota ogrodowa. Wnioskodawca musi również zapewnić, że inwestycja będzie wykorzystana na budynek mieszkalny, w którym teraz deklaruje miejsce zamieszkania.
  W 2015 roku maksymalna kwota wsparcia na jeden projekt nie może przekraczać 2 tys. euro. Z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa finansuje się 50 proc. poniesionych kwalifikowalnych kosztów projektu.
  Do kosztów, które mogą być kompensowane, są zaliczane materiały pokrycia dachowego, materiały budowlane, koszty nabycia, transportowania odpadów azbestowych na składowisko oraz kupno świadczenia usług i unieszkodliwiania, koszty reklamy. Należy zauważyć, że roboty budowlane, jak również konstrukcje podtrzymujące dach, ocieplenia dachu, lub materiały warstwy termoizolacyjnej nie będą zwracane.
  Wszystkie zakupy, za które mieszkańcy oczekują wsparcia, muszą być nowe i nieużywane. Oprócz tego, wnioskodawcy, wymieniający dachy azbestowe, rozliczeń z dostawcami muszą dokonywać wyłącznie przez instytucje finansowe.
  Zatwierdzone projekty muszą być ukończone w ciągu 12 miesięcy od dnia o przyznaniu wsparcia, a wsparcie będzie wypłacane metodą zwrotu kosztów. Oznacza to, że beneficjent będzie musiał rozpocząć projekt na własny koszt, a następnie, przedstawiwszy dokumentację uzasadniającą poniesione i opłacone koszty, będzie musiał deklarować w podaniach o płatności, na których podstawie zostanie wypłacone wsparcie.
  Więcej informacji, regulamin oraz formularz można znaleźć na stronie internetowej www.nma.lt

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Mer Maria Rekść spotkała się z młodzieżą rejonu wileńskiego

  Młodzież powitała w Samorządzie mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz ze swoją drużyną: sekretarzem Rady Elżbietą Jankowską oraz doradcami mera: Aliną Tunkiewicz, Aliną Bernatowicz, Beatą Aleksandrowicz, Mileną Geczis, Edwardzem Jedzińskim oraz koordynatorką współpracy międzyinstytucjonalnej Samorządu Rejonu Wileńskiego Julianną Lipińską. Mer...

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...