Ile zarabiają obrońcy Ojczyzny

190
Obecnie Litwa ma 7 910 zawodowych żołnierzy Fot. Marian Paluszkiewicz
Obecnie Litwa ma 7 910 zawodowych żołnierzy Fot. Marian Paluszkiewicz

Obowiązkowa służba wojskowa na Litwie staje się coraz bardziej realna. Rząd przyjął projekt ustawy o przywróceniu w tym roku poboru do wojska.

— Projekt przygotowany przez Ministerstwo Ochrony Kraju trafił do Sejmu. Jeżeli Sejm uchwali ustawę, to w tym roku do służby zostanie wezwanych od 3 do 3,5 tysiąca poborowych. Projekt ma zostać rozpatrzony w parlamencie na sesji wiosennej. Pierwsze wezwania miałyby dotrzeć do młodych mężczyzn w wieku 19-26 lat — powiedział „Kurierowi” Juozas Olekas, minister ochrony kraju.
W tym roku budżet wojskowy Litwy wynosi 425 mln euro, co stanowi 1,11 proc. PKB i jest o ponad 30 proc. większy niż w ubiegłym roku.
Jak powiedział minister, poborowi, którzy odbędą dziewięciomiesięczną służbę wojskową, będą mogli skorzystać z różnego rodzaju ulg, m. in. pokrycia części kosztów studiów. Będą też mieli pewne ułatwienia podczas rekrutacji na studia i starań o pracę w sektorze publicznym. Rada Bezpieczeństwa Narodowego proponuje przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej na 5 lat.
— Żeby zachęcić jak najwięcej młodych ludzi do służby wojskowej, należy przede wszystkim stworzyć lepsze warunki służby, no i podwyżki. Większe pieniądze na pewno pomogą zachęcić — zaznaczył minister.
Jak zauważył Olekas, sytuacja z wypłatami dla żołnierzy litewskich nie jest najgorsza, ale jak mówi, może być ona jeszcze lepsza.

— O tym, jak wysokie wynagrodzenie otrzymuje żołnierz, decyduje stopień wojskowy, zajmowane przez niego stanowisko, a także liczba lat wysłużonych w wojsku na danym stanowisku. Najniższe wynagrodzenie podstawowe otrzymują żołnierze korpusu szeregowych — za pierwszy, drugi i trzeci rok służby szeregowi otrzymują po 482,85 euro miesięcznie, a od czwartego roku już 495,9 euro. To jest maksymalna wypłata szeregowego — powiedział „Kurierowi” kapitan Mindaugas Neimontas, rzecznik prasowy wojska litewskiego.

Juozas Olekas Fot. Marian Paluszkiewicz
Juozas Olekas Fot. Marian Paluszkiewicz

Jak mówi, wraz z kolejnymi stopniami pensja podstawowa wojskowych rośnie. Zawodowi żołnierze otrzymują 574,2 euro od pierwszego roku służby. Wypłata zawodowych żołnierzy z biegiem lat nie zmienia się. Sierżant za pierwszy rok służby otrzymuje 704,7 euro, a od drugiego roku — 728 euro. Pułkownik, kapitan marynarki za pierwszy rok służby otrzymuje 1 787,8, za drugi — 1 827, za następne lata 1 866,15 euro. Generał brygady, admirał floty za pierwszy rok otrzymuje 2061,9 euro, za następne lata — 2 101,05. Generał broni, wiceadmirał w pierwszym roku służby otrzymuje 2 531,17 euro, w drugim roku — 2 570,85 euro. Najwyższe wynagrodzenie otrzymuje generał, kontradmirał — 2 296,8 euro, za kolejne lata służby 2 335,95 euro.
—Żołnierze również otrzymują rekompensatę na wyżywienie — 5,4 euro na dobę. Otrzymują także rekompensaty związane z utrzymaniem mieszkania. Wielkość rekompensaty zależy od stopnia żołnierza i jego sytuacji rodzinnej (tzn. czy żołnierz ma rodzinę) — tłumaczy kapitan Mindaugas Neimontas.
Jak zaznaczył, każdemu żołnierzowi należą się gwarancje socjalne. Każdy ma prawo do emerytury i ubezpieczenia społecznego, kompensacji, urlopów.
Obecnie Litwa ma 7 910 zawodowych żołnierzy, 4 445 żołnierzy-ochotników, w wojsku litewskim pracuje około 2 280 osób cywilnych, 219 kadetów.
Sposobem na większe pieniądze, z którego korzystają niektórzy wojskowi, jest wyjazd na misję zagraniczną. Wiąże się to z ryzykiem, ale przecież jest ono wpisane w ten zawód. Tacy żołnierze otrzymują dodatkową pensję za taką służbę. Jeśli żołnierz bierze udział w akcjach bojowych, ochrania konwoje, zapobiega aktom terroryzmu albo likwiduje jego skutki, może liczyć na jeszcze większe wynagrodzenie.