Do wiadomości rolników i przedsiębiorców

Zgodnie z rozkazem Ministra Rolnictwa z dnia 30 maja 2002 roku Nr. 207 „O porządku technicznym traktorów, maszyn samobieżnych i rolniczych oraz ich przyczep”, od kwietnia do maja 2015 roku w starostwach rejonu wileńskiego będzie przeprowadzony przegląd techniczny wyżej wymienionych maszyn.

W czasie przeglądu technicznego potrzebne są następujące dokumenty:
Zaświadczenie traktorzysty;
Dokument o rejestracji traktora;
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
Kwit opłaty za przegląd techniczny.

Informację o czasie i miejscu przeglądu technicznego można uzyskać w starostwach oraz w Dziale Rolnym samorządu rejonu wileńskiego pod numerem telefonu (85) 272 6065.

Kwota opłaty za przegląd techniczny jest następująca:
Za traktor – 4,30 €;
Przyczepa traktorowa – 2,30 €

Opłatę wnosimy na rachunek Państwowej Inspekcji Podatkowej przy Ministerstwie Finansów Republiki Litewskiej Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank”, kod banku – 37000, kod wpłaty – 53041.

Harmonogram państwowego przeglądu technicznego traktorów, maszyn samobieżnych i rolniczych oraz ich przyczep w rejonie wileńskim w 2015 roku

13 kwietnia 2015 r.

Kiemiele, gmina mejszagolska
godz. 8.00
Mejszagoła, gmina mejszagolska
na skrzyżowaniu ulic Algirdo i Pakalnės
godz. 9.00

14 kwietnia 2015 r.
Bezdany, gmina bezdańska
przy starostwie
godz. 13.00
Orwidowo, gmina bezdańska
przy byłych warsztatach
godz. 14.00

15 kwietnia 2015 r.
Korwie, gmina mejszagolska
przy bibliotece
godz. 13.00

16 kwietnia 2015 r.
Grygajcie, gmina szaternicka
przy byłych warsztatach
godz. 8.00
Szaterniki, gmina szaternicka
przy byłych warsztatach
godz. 10.00

17 kwietnia 2015 r.
Dukszty, gmina duksztańska
przy byłych warsztatach
godz. 8.00
Giejsiszki, gmina duksztańska
przy byłych warsztatach
godz. 11.00

20 kwietnia 2015 r.
Rudomino, gmina rudomińska
przy warsztatach spółki ,,Naujoji Rodamina”
godz. 9.00

21 kwietnia 2015 r.
Niemież, gmina niemieska
przy byłych warsztatach
godz. 12.00
ZSA „Nemėžio komunalininkas”
Skojdziszki
godz. 15.00

22 kwietnia 2015 r.
Mickuny, gmina mickuńska
naprzeciw  warsztatów Wileńskiego Nadleśnictwa
godz. 12.00

23 kwietnia 2015 r.
Punżany, gmina bujwidzka
godz. 8.00
Bujwidze I, gmina bujwidzka
godz. 10.00

24 kwietnia 2015 r.

Rakańce, gmina mariampolska
przy warsztatach spółki rolnej ,,Rakonys”
godz. 900
Mariampol, gmina mariampolska
przy warsztatach spółki rolnej ,,Marijampolis”
godz. 1300

27 kwietnia 2015 r.
Rukojnie, gmina rukojeńska
przy byłych warsztatach
godz. 9.00
Sawiczuny, gmina rukojeńska
godz. 13.00

28 kwietnia 2015 r.
Jaciuny, gmina miednicka
przy byłych warsztatach
godz. 12.00
Miedniki, gmina miednicka
przy byłych warsztatach
godz. 14.00

29 kwietnia 2015 r.
Anowil, gmina podbrzeska
przy byłych warsztatach
godz. 12.00
Wesołówka, gmina podbrzeska
przy byłych warsztatach
godz. 15.00

30 kwietnia 2015 r.
Gudele, gmina mejszagolska
przy magazynie zbożowym
godz. 8.00

4 maja 2015 r.
Kowalczuki, gmina kowalczucka
przy starostwie
godz. 800
Szumsk, gmina kowalczucka
Szumsk
godz. 12.00

5 maja 2015 r.
Jęczmieniszki, gmina niemenczyńska
godz. 13.00
W. Kabiszki, gmina niemenczyńska
przy byłych warsztatach
godz. 15.00

6 maja 2015 r.
Werusowo, gmina sużańska
przy byłych warsztatach
godz. 8.00
Pikieliszki, gmina rzeszańska
przy byłych warsztatach
godz. 11.00
Orzełówka, gmina rzeszańska
przy byłych warsztatach
godz. 13.00

7 maja 2015 r.
Czerwony Dwór, gmina rzeszańska
przy byłych warsztatach
godz. 8.00

8 maja 2015 r.
Poilgie, gmina niemenczyńska
Rodowsie
godz. 8.00
Skirlany, gmina sużańska
przy bibliotece
godz. 10.00
Sużany, gmina sużańska
ul.Žalioji, przy stawie
godz. 12.00