Powiększa się atrakcyjność terenów Kowalczuk

Inwestycje w tworzenie i porządkowanie obszarów wiejskich nie tylko powiększają harmonijny rozwój środowiska, lecz również jakość życia mieszkańców.

W celu utworzenia fascynujących i przytulnych terenów wiejskich oraz zwiększania mieszkańców od początku 2014 Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach wespół z Samorządem Rejonu Wileńskiego realizuje lokalny projekt „Zwiększanie atrakcyjności wsi Kowalczuki i jej okolic”, finansowany z II priorytetu strategii rozwoju rejonu wileńskiego „Zwiększanie inicjatywy i partnerstwa, urozmaicanie gospodarki wsi”, środka „Wspieranie aktywności, wspólnotowości ludności wiejskiej”.
Podczas realizacji projektu nabyto dużo przydatnych urządzeń, które są pomocne w codziennym i jakościowym uporządkowywaniu przestrzeni publicznych: traktorków z dodatkami, wysokociśnieniowego urządzenia myjącego, dmuchawki, szczotki do czesania sztucznej trawy. Jest również urządzony system ochrony stadionu w Kowalczukach, który planuje się jeszcze udoskonalić, instalując kamerę ochronną na parkingu szkolnym. Od początku realizacji projektu była zwiększana zajętość i aktywność mieszkańców – zorganizowano 180 regularnych zajęć sportowych dla społeczności. 24 kwietnia br. zorganizowano dzień sportu, podczas którego odbyły się 2 imprezy sportowe. W najbliższej przyszłości planuje się nabyć biotoaletę, wąż do podlewania z wózkami do podłączenia wody oraz sprzęt sportowy.
Projekt planuje się zrealizować do 22 maja 2015 r.