Więcej

  Wileńskie Biuro Zdrowia Publicznego organizuje ćwiczenia w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  Specjaliści Biura Zdrowia Publicznego w Wilnie, zachęcając do aktywności fizycznej i promując zainteresowanie zdrowymi zasadami życia, organizują zajęcia dla mieszkańców rejonu wileńskiego.

  Do końca grudnia 2015 r. jeszcze można skorzystać z tej możliwości i zaprosić prelegentów do swych społeczności, instytucji, ośrodki zajętości do prowadzenia zajęć na następujące tematy:
  Być mężczyzną…Zajęcie jest przeznaczone dla mężczyzn. Podczas odczytu będzie poruszony temat roli mężczyzny w XXI wieku, temat zamiany ról, nowych i starych zasad męskości, relacji z kobietami. Zajęcie jest prowadzone w wolnej formie, czas trwania około 1 godz.

  Lekarstwo na wszystkie choroby. Relacje z ludźmi są motorkiem kobiety, pełniącym kluczową rolę w budowaniu szczęścia rodzinnego i zgody. Zajęcie jest przeznaczone dla kobiet. Będzie ono obejmować dyskusje na temat roli kobiety w XXI wieku, temat zamiany ról, nowych i starych zasad kobiecości, relacji z mężczyznami. Zajęcie jest prowadzone w wolnej formie, czas trwania około 1 godz.
  Różnice strategicznego myślenia mężczyzn i kobiet. Zajęcie jest przeznaczone dla mężczyzn i kobiet, którzy chcą bliżej przyjrzeć się relacji pomiędzy sobą i głównym czynnikom wpływającym na nie. Jak sprawić, by rodzina była radosnym miejscem dla wszystkich? Zajęcie jest prowadzone w wolnej formie, czas trwania około 1 godz.
  Wszystkie wykłady są bezpłatne, dostępne tylko na terenie rejonu wileńskiego. Ilość wykładów jest BARDZO OGRANICZONA.

  Od 2014 r. w rejonie wileńskim odbywają się treningi kalanetyki, aerobiku, pilatesu, ćwiczenia zwiększające siłę mięśniową i wytrzymałoś
  , stabilizujące kręgosłup oraz inne ćwiczenia dla dzieci, dorosłych i seniorów, a także dla matek i ojców z małymi dziećmi. Zajęcia prowadzą zawodowi fizjoterapeuci.
  Czym są te ćwiczenia? Jest to kinezyterapia – leczenie ruchem ( łac. kinezis – ruch, terapia – leczenie) – jest głównym środkiem rehabilitacji oraz umacniania zdrowia. Odpowiednie ruchy przyczyniają się do utrzymania i poprawy kości i mięśni, układu krążenia i stanu funkcjonalnego innych systemów.
  Na początku ćwiczeń jest oceniana ogólna wydolność fizyczna: jest obliczany indeks masy ciała, wykonuje się testy na koordynację i równowagę, ocenia się siłę mięśni i wytrzymałoś
  .
  Cele ćwiczeń: utrzymanie i poprawa funkcji fizjologicznych ludzi, uprawiających sport.
  Jesteś zainteresowany? Chcesz się przyłączyć? Gdzie najbliżej i kiedy odbywają się ćwiczenia, z kim należy kontaktować się, wszystko można znaleźć na interaktywnej mapie aktywności fizycznej w Wilnie, po wprowadzeniu nazwy miejscowości („Wyszukiwanie miejsca”): http://services.maps.lt/vvsb/
  Jeśli chcesz, by ćwiczenia odbywały się również w Twoim mieście, prosimy o kontakt: e-mail: vaiva.juskeviciute@vvsb.lt

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...