Więcej

  Najnowsze uchwały Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego

  Czytaj również...

   Podczas posiedzenia Rady została przyjęta najbardziej znacząca uchwała 2016 roku - zatwierdzono budżet rejonu wileńskiego
  Podczas posiedzenia Rady została przyjęta najbardziej znacząca uchwała 2016 roku – zatwierdzono budżet rejonu wileńskiego

  Podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które odbyło się 19 lutego 2016 roku, omówiono 44 pytania porządku obrad oraz uroczyście zaprezentowano herb wsi Szyłany.

  Na początku posiedzenia Rady przewodniczący społeczności Szyłan Gintautas Vidžiūnas zaprezentował zatwierdzony 3 lipca 2015 r. przez Komisję Heraldyki Litwy herb wsi Szyłany gminy Zujuny rejonu wileńskiego. 18 listopada 2015 r. herb został zatwierdzony dekretem prezydenta Republiki Litewskiej nr 1K-475. Autor herbu – artystka Eglė Vertelkaitė. Na złotej tarczy herbu jest przedstawiony niebieski liść koniczyny. Na niebieskim polu tarczy jest przedstawiony złoty krzyż. Krzyż w heraldyce jest symbolem chrześcijaństwa, koniczyna – symbolem Św. Trójcy, złoto – to kolor szlachetności i cnoty, kolor niebieski – kolor boskiej mądrości. Przewodniczący społeczności Szyłan podziękował mer, całej administracji i archidiecezji wileńskiej za pomoc, udzieloną w procesie twórczym.

  Podczas posiedzenia Rady została przyjęta najbardziej znacząca uchwała 2016 roku – zatwierdzono budżet rejonu wileńskiego. Ogółem dochody budżetowe wynoszą 61 049 300 euro, z których dotacje celowe stanowią 34,8 procent, podatek dochodowy mieszkańców – 55,2 procent, podatek od nieruchomości, towarów i usług. – 8,2 procent, inne dochody – 1,8 proc., a asygnacje – 61 964 900 euro.

  Z powodu zwiększenia wielkości bazowej koszyka ucznia (1,014 euro) specjalna dotacja celowa na sfinansowanie koszyka ucznia wzrosła o 888,6 tys. euro. Ze specjalnej dotacji celowej z inwestycji państwa na lata 2015-2017 na sfinansowanie inwestycji asygnacji kapitałowych dla samorządu przeznaczono 87,0 tys. euro – na przygotowanie projektu technicznego kompleksu sportu i rozrywki w Rudominie, 82,0 tys. euro – na rekonstrukcję budynków Gimnazjum w Pogirach, 223,0 tys. euro – na rekonstrukcję budynków Gimnazjum „Verdenė“ w Podbrzeziu, 230,0 tys. euro – na budowę budynku administracyjnego Szkoły Sportowej w Niemenczynie, 1000,0 tys. euro – na zakończenie robót wewnętrznych Centrum Dobrobytu Dzieci i Rodziny.

  Podczas podziału asygnacji budżetowych 2016 r. dogłębnie zanalizowano przedstawione przez każdego zarządcę asygnacji projekty kosztorysów, wykonanie budżetu 2015 roku oraz zaległości wierzycieli. Asygnacje podzielono na realizację zatwierdzonych programów. Najwięcej asygnacji z budżetu przeznaczono na program poprawy jakości i dostępności kształcenia. – 48,7 proc., na program wykluczenia społecznego – 14,5 proc., na program bezpiecznego i czystego środowiska – 12,7 proc.

  Tegoroczny budżet jest zbilansowany, chociaż jest o 6 milionów euro mniejszy niż w roku ubiegłym. Przewidziano w nim niemało środków, które umożliwią realizację prac, przewidzianych w planach przedsięwzięć i rozwoju rejonu wileńskiego, które przyczynią się do rozwoju naszego rejonu.

  W zatwierdzonym strategicznym planie działalności na lata 2016 – 2018 przewidziano 14 celów strategicznych, mających na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarczej, poprawę jakości i dostępności oświaty, poprawę infrastruktury łączności i oświetlenia ulicznego, zarządzania, tworzenia bezpiecznego i czystego środowiska życia, poprawę jakości publicznej służby zdrowia, programy rozwoju kultury, sportu i turystyki. Po zatwierdzeniu strategicznego planu działalności mer Maria Rekść podziękowała pracownikom administracji za ich rzetelną pracę. Samorząd Rejonu Wileńskiego wykorzysta okazję uczestniczenia w przygotowywanym przez Samorząd Rejonu Trockiego projekcie „E- marketing rozwoju priorytetowych regionów turystyki”. Ten projekt jest świetną okazją do zwiększenia znajomości i frekwencji na obiektach dziedzictwa kultury i przyrody za pomocą narzędzi elektronicznych – stron internetowych oraz różnego rodzaju programów. Tymi środkami będzie formowany i udoskonalany wizerunek turystyki, będą przekazywane informacje na temat najbardziej odwiedzanych obiektów.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Rada postanowiła zatwierdzić przyjęcie i tym samym przekazać zbudowane w 2015 roku uniwersalne boiska o sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum im. Stanisława Kostki w Podbrzeziu i Szkole Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy na własność dla tych instytucji.

  Dzięki pomyślnej realizacji projektów wyposażenia uniwersalnych centrów wielofunkcyjnych w miejscowościach Rudowsie, Szumsk i Ławaryszki powstały majątek uchwałą Rady zostanie przekazany na własność Szkole w Rudowsiach rej. wileńskiego oraz Wielofunkcyjnemu Ośrodkowi Kultury w Rudominie. Muzeum Etnograficznemu Wileńszczyzny zamierza się przekazać majątek powstały w wyniku realizacji projektu założenia Centrum Tradycyjnych Rzemiosł w Mejszagole, rekonstrukcji dachu budynku dawnego dworu i dostosowania dworu w Mejszagole do potrzeb kulturalnych. Majątek powstały w wyniku realizacji projektu budowy boisk o sztucznej nawierzchni do mini-piłki nożnej, do koszykówki, kortów tenisowych będzie przekazany Szkole Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  W celu dalszego rozwoju wartości ekologicznych zasobów wodnych rolnictwa i poprawy warunków komunikacji i pracy rolniczej ludności wiejskiej podczas posiedzenia zdecydowano przeprowadzić prace rekonstrukcji mostów we wsiach Melechowicze i Mereszlany gminy Pogiry i we wsi Piotrowo gminy Sużany.

  Rada zatwierdziła wszystkie projekty uchwał, przygotowane przez Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego w sprawie nowych nazw ulic a także plany szczegółowych działek o przeznaczeniu rolniczym.

  Podpis Rada 1: Podczas posiedzenia Rady została przyjęta najbardziej znacząca uchwała 2016 roku – zatwierdzono budżet rejonu wileńskiego

  Podpis Rada 2: Przewodniczący społeczności Szyłan podziękował mer, całej administracji i archidiecezji wileńskiej za pomoc, udzieloną w procesie twórczym

  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...