Poprawiła się sytuacja finansowa małych i średnich firm

Trzeci kwartał 2016 r. przynosi polepszenie nastrojów wśród właścicieli małych i średnich firm. Z kwartalnego badania Instytutu Keralla Research wynika, że odsetek przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech miesiącach odczuły poprawę kondycji finansowej, zwiększył się do 20,2 proc. z 9,2 proc. w drugim kwartale. To najwięcej zadowolonych przedsiębiorców od początku obecnego roku.

— Dodatkowo w trakcie siedmioletnich pomiarów nie odnotowaliśmy tak niskiego odsetka firm, które informowałyby o spodziewanym pogorszeniu w biznesie – mówi Izabella Młynarczyk, analityk rynku Keralla Research.

Sektor MSP dobrze ocenia także kondycję polskiej gospodarki. W trzecim kwartale zwiększyła się liczba firm, które zauważyły poprawę w ostatnich trzech miesiącach. Jeśli w badaniach z kwietnia było ich 9,2 proc., to obecnie 20,2 proc., co daje wzrost o 11 pkt procentowych. Korzystniejszą sytuację gospodarczą w kraju zauważają głównie małe i średnie firmy oraz producenci i przedsiębiorcy prowadzący działalność hotelarską. Zmalał jednocześnie odsetek pesymistów: jako gorszą sytuację w kraju ocenił blisko co piąty badany, podczas gdy przed trzema miesiącami twierdził tak co trzeci przedsiębiorca.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie