13,5 mld euro na kompleksowe wsparcie gospodarstw

Budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 13,5 mld euro, z tego 8,6 mld to środki unijne, a 4,9 mld to wkład Polski. W ramach Programu przewidziano między innymi kompleksowe wsparcie gospodarstw.

Kilka instrumentów ma tu szczególne znaczenie — wyjaśnia Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
— To premia dla młodych rolników, modernizacja gospodarstw rolnych, restrukturyzacja małych gospodarstw czy też płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa trwale, ale i też gospodarujących na obszarach Natura 2000, czy szczególnie narażonych ze względu na emisję azotu, i tworzenie grup i organizacji producentów – to te podstawowe, najważniejsze dla gospodarstw – wylicza.
Na wsparcie mogą liczyć grupy producenckie.

— Szczególną troską dla nas są grupy producentów, bo to jest dostosowanie procesu produkcji do wymogów rynkowych. Coś niedobrego dzieje się z grupami producentów rolnych, stąd też musimy się zastanowić, jak je wspierać. A pomoc polegająca na dotacji w pierwszym roku maksymalnie do 10 proc. w odniesieniu do produkcji sprzedanej i nie więcej niż 100 tys. euro, to duża zachęta dla grupy producentów rolnych. To jeden z rodzajów wsparcia, które dla nas jest bardzo ważne i będziemy szukać najlepszych rozwiązań, żeby powstawało jak najwięcej grup producenckich – podkreśla Ryszard Zarudzki.
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 są też działania obliczone na rozwój przedsiębiorczości.
— Mamy do dyspozycji dla rolników premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. To jest premia do 100 tys. zł. Jak i przetwórstwo i marketing produktów rolnych, do 300 tys. zł dla rolników, którzy chcą małe przetwórnie własnych produktów z własnych gospodarstw – mówi Ryszard Zarudzki.