Litwa odgradza się od Rosji

Postanowiono wzmocnić ochronę granicy z Rosją Fot. Marian Paluszkiewicz

Litewskie władze planują wybudowanie ogrodzenia długiego na 135 kilometrów, wysokiego na 2 metry na granicy z obwodem kaliningradzkim. Teraz przebieg granicy wyznaczają jedynie specjalne znaki i pas ziemi o szerokości 13 metrów.

— Mamy trzy powody, które nas skłoniły do wzmocnienia ochrony na granicy z Rosją. Po pierwsze aspekt ekonomiczny — w celu ograniczenia przemytu i nielegalnej emigracji, które odbywają się właśnie przez ten odcinek. Po drugie ze względu na sytuację geopolityczną. W 2014 roku Rosjanie w strefie przygranicznej porwali estońskiego oficera służb specjalnych. No i trzeci powód — demonstracja polityki kraju. Chcemy pokazać, że postanowiliśmy wzmocnić wewnętrzną granicę Unii Europejskiej od strony Rosji. Budowa płotu oznacza uznanie Rosji za potencjalnego agresora. To znak, że sąsiednie państwo jest oceniane jako możliwy agresor – powiedział Kurierowi Wileńskiemu Eimutis Misiūnas, minister spraw wewnętrznych.

Szacuje się, że koszt budowy ogrodzenia wyniesie 3,6 mln euro. Prace będą finansowane z budżetu państwa i z funduszy unijnych. Montowanie ogrodzenia ma się rozpocząć wiosną, a w 2018 roku zabezpieczenia te mają zostać uzupełnione o nowoczesny system monitoringu.
— Odcinek ściany od granicy Litwy, Polski i Rosji do Niemna praktycznie powinien być zbudowany w ciągu tego roku. Natomiast całość planuje się zakończyć w 2020 roku. Na szczycie takiego ogrodzenia zostanie przymocowana specjalna folia, co ma uniemożliwić przedostanie się na drugą stronę granicy. Nie będzie to chińska ściana – zaznaczył szef resortu spraw wewnętrznych Litwy.
Ogrodzenie zostanie zbudowane na odcinku  od Wisztyńca do Niemna, gdzie krzyżują się granice Polski, Litwy i Rosji. Do tej pory Litwa zbudowała ogrodzenie tylko na granicy z Białorusią. Zainstalowano je na odcinku 100 km.

Eimutis Misiūnas

— Planujemy również zamontować specjalny, nowoczesny monitoring. Przeznaczyliśmy na ten cel osobne fundusze.  Być może nie będą to tylko kamery, ale też drony oraz inne nowoczesne urządzenia. Na razie najważniejsze jest wybudowanie ogrodzenia. Na stukilometrowym pasie z Białorusią zamontowany jest nowoczesny system monitoringu. Znacznie gorzej sytuacja wygląda na litewsko—rosyjskiej granicy, gdzie tylko jedna trzecia całego odcinka granicy jest kontrolowana przez nowoczesne systemy monitoringu – zaznaczył Eimutis Misiūnas.
Granica rosyjsko-litewska ciągnie się na długości 273 km od ujścia rzeki Niemen do Bałtyku, aż po styk granic Polski, Litwy i obwodu kaliningradzkiego nad jeziorem Wisztynieckim. Obecnie przebieg tej granicy wyznaczają jedynie specjalne znaki i pas ziemi o szerokości 13 metrów. Duża część granicy rozciąga się na rzekach Niemen i Szeszupa. Płot na granicy z Rosją postawiła w tym roku Ukraina.

Ochronę na granicy z Rosją zamierzają wzmocnić również Łotwa i Estonia. Estończycy w 2018 r. chcą wybudować wysokie na 2,5 metra ogrodzenie wzdłuż 108 km na granicy z Federacją Rosyjską, a Łotysze postawią podobne ogrodzenie o długości 90 km.
4 lipca 2016 roku strona polska zawiesiła umowy z Rosją i Ukrainą ws. małego ruchu granicznego. W odpowiedzi Rosjanie także ograniczyli zasady przekraczania granicy. Dzisiaj, by przekroczyć polską granicę z obwodem kaliningradzkim, niezbędna jest wiza.
Umowę o małym ruchu granicznym rządy Polski i Rosji podpisały w 2011 roku. Od lipca 2012 roku pozwalała ona mieszkańcom obwodu kaliningradzkiego i terenów przygranicznych w Polsce swobodnie poruszać się między tymi rejonami. Obywatele Federacji Rosyjskiej do Polski wjeżdżali w sposób uproszczony — okazując jedynie zezwolenie.
3 sierpnia 2016 roku Polska przywróciła mały ruch graniczny z Ukrainą. Na razie nie ma takiej decyzji w przypadku Rosji.