Więcej

  Dla seniorów rejonu wileńskiego – pełnowartościowa starość i dobrobyt społeczny

  Czytaj również...

  Na całej Litwie od wielu lat trwa proces starzenia się społeczeństwa, który państwo uporczywie próbuje rozwiązywać. Rejon wileński nie stanowi wyjątku.

  Pomimo rosnącej liczby mieszkańców w rejonie wileńskim (w r. 2016 – 95 189 mieszkańców, według wstępnych danych Departamentu Statystyki Litwy w roku 2017 – 95 863), zwiększa się liczba stałych mieszkańców w wieku 65 lat i starszych, która w r. 2017 roku nadal zwiększyła się o 1,05 proc. Według wstępnych danych w r. 2017 w rejonie wileńskim ogółem mieszka około 15 procent ludzi, mających ponad 65 lat.
  Wśród osób starszych jest znaczna część samotnych seniorów (w r. 2016 – 576 osób), którym brakuje codziennej uwagi, troski i opieki. Dbający o swoich mieszkańców Samorząd Rejonu Wileńskiego w gminach Podbrzezie i Niemenczyn ma założone domy opieki społecznej dla osób w starszym wieku, w których długoterminowa opieka socjalna udziela się dla 134 samotnych seniorów.

  W celu poprawy dostępu do usług społecznych i zapewnienia niezbędnego wsparcia, opieki i doglądu osób starszych Samorząd Rejonu Wileńskiego planuje zrealizować projekt „Urządzenie domu opieki społecznej dla osób starszych we wsi Wielka Kosina w gminie Kowalczuki”. Podczas realizacji tego projektu w we wsi Wielka Kosina w gminie Kowalczuki planuje się zrekonstruować nieużywany budynek i urządzić w nim 25-miejscowy dom opieki społecznej dla osób starszych. Aby zapewnić możliwie najlepsze warunki dla osób starszych, biorąc pod uwagę rozmieszczenie już założonych domów opieki w rejonie wileńskim, nowy dom dla seniorów postanowiono założyć w południowej części rejonu wileńskiego – w gminie Kowalczuki.

  Planowany projekt będzie realizowany w ramach programu funduszy inwestycyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu szacuje się na 702.8 tys. euro, z czego ponad 105 tys. euro (15 proc.) zostanie przeznaczonych z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.
  Nowy dom opieki społecznej dla osób starszych pozwoliłby zatroszczyć się nie tylko o opiekę nad samotnymi seniorami, ale dzięki nowym znajomościom, obcowaniu i aktywności społecznej przyczyniłby się do zmniejszenia wykluczenia społecznego.

  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...