Dla seniorów rejonu wileńskiego – pełnowartościowa starość i dobrobyt społeczny

Na całej Litwie od wielu lat trwa proces starzenia się społeczeństwa, który państwo uporczywie próbuje rozwiązywać. Rejon wileński nie stanowi wyjątku.

Pomimo rosnącej liczby mieszkańców w rejonie wileńskim (w r. 2016 – 95 189 mieszkańców, według wstępnych danych Departamentu Statystyki Litwy w roku 2017 – 95 863), zwiększa się liczba stałych mieszkańców w wieku 65 lat i starszych, która w r. 2017 roku nadal zwiększyła się o 1,05 proc. Według wstępnych danych w r. 2017 w rejonie wileńskim ogółem mieszka około 15 procent ludzi, mających ponad 65 lat.
Wśród osób starszych jest znaczna część samotnych seniorów (w r. 2016 – 576 osób), którym brakuje codziennej uwagi, troski i opieki. Dbający o swoich mieszkańców Samorząd Rejonu Wileńskiego w gminach Podbrzezie i Niemenczyn ma założone domy opieki społecznej dla osób w starszym wieku, w których długoterminowa opieka socjalna udziela się dla 134 samotnych seniorów.

W celu poprawy dostępu do usług społecznych i zapewnienia niezbędnego wsparcia, opieki i doglądu osób starszych Samorząd Rejonu Wileńskiego planuje zrealizować projekt „Urządzenie domu opieki społecznej dla osób starszych we wsi Wielka Kosina w gminie Kowalczuki”. Podczas realizacji tego projektu w we wsi Wielka Kosina w gminie Kowalczuki planuje się zrekonstruować nieużywany budynek i urządzić w nim 25-miejscowy dom opieki społecznej dla osób starszych. Aby zapewnić możliwie najlepsze warunki dla osób starszych, biorąc pod uwagę rozmieszczenie już założonych domów opieki w rejonie wileńskim, nowy dom dla seniorów postanowiono założyć w południowej części rejonu wileńskiego – w gminie Kowalczuki.

Planowany projekt będzie realizowany w ramach programu funduszy inwestycyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu szacuje się na 702.8 tys. euro, z czego ponad 105 tys. euro (15 proc.) zostanie przeznaczonych z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.
Nowy dom opieki społecznej dla osób starszych pozwoliłby zatroszczyć się nie tylko o opiekę nad samotnymi seniorami, ale dzięki nowym znajomościom, obcowaniu i aktywności społecznej przyczyniłby się do zmniejszenia wykluczenia społecznego.