Więcej

  Podczas spotkania z Ministrem omówiono osobliwości tworzenia środowiska rodzinnego

  Czytaj również...

  Mer Maria Rekść podkreśliła, że zapewnienie dobrobytu dziecka i rodziny jest jednym z najważniejszych priorytetów Samorządu Fot.vrsa.lt

  13 lutego Centrum Dobrobytu Dziecka i Rodziny w Giejsiszkach odwiedził Minister Opieki Społecznej i Pracy Linas Kukuraitis, który z bliska zapoznał się z działalnością instytucji i z przedstawicielami Samorządu Rejonu Wileńskiego omówił kierunki reorganizacji opieki instytucjonalnej w rejonie wileńskim.
  W spotkaniu również uczestniczyła wiceminister Vilma Šilalienė, dyrektorka Departamentu Rodziny i Wspólnot Ministerstwa Opieki Społecznej i Pracy Daina Urbonaitienė, kierownik Wydziału Nadzoru Instytucji Departamentu Nadzoru Usług Społecznych Vykintas Bagdonas, starosta sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, wicemer Teresa Dziemieszko, dyrektor administracji Lucyna Kotłowska, wicedyrektor Danuta Narbut, przedstawiciele wydziałów opieki społecznej i ochrony praw dzieci, pracownicy sąsiednich gmin, pracownicy oświaty, lokalni mieszkańcy.
  Mer Maria Rekść w swoim przemówieniu podkreśliła, że Samorząd Rejonu Wileńskiego skrupulatnie i odpowiedzialnie realizuje politykę dobrobytu dzieci. Ale nieoczekiwanie zmieniona baza prawna determinuje problemową sytuację: swoją działalność muszą zaprzestać Centrum Dobrobytu Dziecka i Rodziny w Giejsiszkach oraz założone w 2011 r. Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka w Kowalczukach, które nie są domami dziecka, ale ośrodkami dobrobytu, skierowanymi na pomoc dzieciom i rodzinom, ich ochronę i tymczasową opiekę. Mer podkreśliła, że opieka dziecka powinna być zorganizowana jak najbliżej środowiska zamieszkania dziecka, a takie pośrednie przystanki są szczególnie potrzebne dla dzieci z rodzin mniejszości narodowych, które trafiając do rodzin innojęzycznych, doświadczają podwójnych ciosów zmian.
  Posłanka na Sejm Rita Tamašunienė ubolewała, że zagłębiony w kwestii opieki nad dzieckiem Samorząd ze względu na nierozważne decyzje władz wyższych, nie może właściwie realizować koncepcję polityki państwa i innych ustaw, dotyczących dobrobytu dziecka. Posłanka na Sejm wspomniała, że często szanse adopcji pozbawionych opieki rodzicielskiej dzieci niepełnosprawnych i młodzieży są mniejsze.
  „Rejon wileński jest jednym z największych na Litwie, w którym żyje ponad 20 tys. dzieci. I mniej niż 0,5 proc. dzieci przebywa w instytucjach opieki. Dokładamy wszelkich starań, aby uchronić jak najwięcej dzieci i ich rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, a także zapewnić im życie w rodzinie biologicznej”, – oznajmiła kierowniczka Wydziału Ochrony Praw Dzieci Silva Lukoševičienė. Jej zdaniem, Samorząd Rejonu Wileńskiego bardzo dużo uwagi poświęca ochronie praw dzieci i opiece nad rodzinami. Priorytet – dziecko w rodzinie, albo przynajmniej w środowisku pobliskim. Podkreślono, że Samorząd popiera reformę opieki instytucjonalnej, a bronione instytucje mogłyby koordynować proces opieki społecznej w okresie przejściowym do roku 2020. Do tej pory praca z rodzinami w rejonie wileńskim szła gładko, system działał bardzo dobrze – są stworzone wszystkie warunki, z którymi, niestety, obecna baza prawna jest w sprzeczności.
  Za propagowaniem dobrobytu dziecka opowiedziała się radna Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, przedstawicielka Wspólnoty Duksztańskiej, pedagog Anna Miluszkiewicz, która przytoczyła artykuły Konwencji o prawach dziecka i wzywała do uwzględnienia praw dzieci do zachowania swojej tożsamości, w tym imienia i nazwiska, narodowości i więzi z rodziną.
  „Imponujące budynki, imponujące warunki dla sfery społecznej”, – ocenił ośrodek Dobrobytu Dziecka i Rodziny w Giejsiszkach Minister Opieki Społecznej i Pracy Linas Kukuraitis. Według niego, złożoność sytuacji w tym okresie zmian warunkuje typ instytucjonalnej opieki społecznej, czego musimy unikać. Minister podkreślił konieczność znalezienia rozwiązań zarówno w najbliższej, jak i przyszłej perspektywie, by prace reorganizacji szły płynnie, a w tych nowoczesnych przestrzeniach odbywała się działalność pożyteczna społecznie.
  Ochrona praw dziecka i zapewnienie dobrobytu jest jednym z najważniejszych priorytetów Samorządu Rejonu Wileńskiego. Mamy nadzieję, że zostaną uwzględnione prośby społeczności rejonu wileńskiego dla przychylnych działań dla dzieci, zaaprobowana polityka środków i podjęte właściwe decyzje, które pomogą e zapewnić skuteczne wsparcie dla dzieci pokrzywdzonych przez los.

  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...