Stowarzyszenie pozarządowe „Traugutt.org” daruje wakacje dla uczniów rejonu wileńskiego

Podczas spotkania omówiono dotychczasową i przyszłą współpracę Fot.vrsa.lt

17 lutego w Samorządzie Rejonu Wileńskiego gościli interesujący się historią Wileńszczyzny, nieobojętni dla tu mieszkających ludzi przedstawiciele stowarzyszenia pozarządowego z Rzeczypospolitej Polskiej „Traugutt.org” z prezydentem Jackiem Świsem na czele.
Podczas spotkania z mer Marią Rekść, wicemerem Robertem Komarowskim i innymi przedstawicielami Samorządu Rejonu Wileńskiego delegacja Stowarzyszenia „Traugutt.org” przedstawiła trwające 3 lata swoje działania i opowiedziała o początkach współpracy z rejonem wileńskim, które rozpoczęły się od przyjaźni, nawiązanej ze Szkołą – Centrum Wielofunkcyjnym w Wesołówce rejonu wileńskiego. Obecnie z hojnymi i cennymi działaniami Stowarzyszenie są zapoznane wszystkie polskie placówki oświatowe rejonu wileńskiego, które w okresie Świąt Bożego Narodzenia i nowego roku szkolnego otrzymują prezenty oraz mają możliwość uczestniczenia w organizowanych programów wymiany uczniów i nauczycieli.
Stowarzyszenie „Traugutt.org” prowadzi działalność oświatową, kulturalną i charytatywną, której głównym celem jest wspieranie, nawiązywanie i utrzymywanie przyjaznych stosunków z Polakami mieszkającymi za granicą.
Przybyli goście podzielili się najbliższymi planami i zaprosili uczniów pięciu placówek oświatowych rejonu wileńskiego do spędzenia wakacji w Gdańsku. Stowarzyszenie dla uczniów gimnazjów w Mickunach, Rukojniach, Bujwidzach, Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach i Szkoły – Centrum Wielofunkcyjnego w Wesołówce pokryje koszty noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia, a Samorząd Rejonu Wileńskiego zorganizuje i opłaci koszty transportu.