Więcej

  Stowarzyszenie pozarządowe „Traugutt.org” daruje wakacje dla uczniów rejonu wileńskiego

  Czytaj również...

  Podczas spotkania omówiono dotychczasową i przyszłą współpracę Fot.vrsa.lt

  17 lutego w Samorządzie Rejonu Wileńskiego gościli interesujący się historią Wileńszczyzny, nieobojętni dla tu mieszkających ludzi przedstawiciele stowarzyszenia pozarządowego z Rzeczypospolitej Polskiej „Traugutt.org” z prezydentem Jackiem Świsem na czele.
  Podczas spotkania z mer Marią Rekść, wicemerem Robertem Komarowskim i innymi przedstawicielami Samorządu Rejonu Wileńskiego delegacja Stowarzyszenia „Traugutt.org” przedstawiła trwające 3 lata swoje działania i opowiedziała o początkach współpracy z rejonem wileńskim, które rozpoczęły się od przyjaźni, nawiązanej ze Szkołą – Centrum Wielofunkcyjnym w Wesołówce rejonu wileńskiego. Obecnie z hojnymi i cennymi działaniami Stowarzyszenie są zapoznane wszystkie polskie placówki oświatowe rejonu wileńskiego, które w okresie Świąt Bożego Narodzenia i nowego roku szkolnego otrzymują prezenty oraz mają możliwość uczestniczenia w organizowanych programów wymiany uczniów i nauczycieli.
  Stowarzyszenie „Traugutt.org” prowadzi działalność oświatową, kulturalną i charytatywną, której głównym celem jest wspieranie, nawiązywanie i utrzymywanie przyjaznych stosunków z Polakami mieszkającymi za granicą.
  Przybyli goście podzielili się najbliższymi planami i zaprosili uczniów pięciu placówek oświatowych rejonu wileńskiego do spędzenia wakacji w Gdańsku. Stowarzyszenie dla uczniów gimnazjów w Mickunach, Rukojniach, Bujwidzach, Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach i Szkoły – Centrum Wielofunkcyjnego w Wesołówce pokryje koszty noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia, a Samorząd Rejonu Wileńskiego zorganizuje i opłaci koszty transportu.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...