Więcej

  Przyłącz się i nominuj „Polaka Roku 2017”!

  Czytaj również...

  Kapituła tradycyjnie składała się ze zwycięzców plebiscytów Czytelników poprzednich lat
  Fot. Marian Paluszkiewicz

  7 listopada, poznaliśmy dziesięciu finalistów nominowanych do tytułu „Polak Roku 2017” plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” .

  Jest to już 20. edycja tego popularnego i organizowanego przez nasz dziennik plebiscytu, który ma na celu uhonorować najbardziej zasłużone osoby dla spraw polskich na Litwie. Lista laureatów z ubiegłych edycji jest powodem do radości i dumy. Ich sukcesy promowały lub nadal promują polską społeczność na Litwie. Warto sobie uświadomić, że za każdym nazwiskiem stoi interesujący życiorys i często długie lata pracy.
  Plebiscyt ma na celu wyróżnienie osób, które w ciągu mijającego roku dokonały czynów wartych upamiętnienia w naszej polskiej kronice na Litwie. Jak dowiodły poprzednie lata, mamy bardzo dużo Polaków godnych tego zaszczytnego tytułu.
  Tradycyjnie kandydatów do tytułu Polak Roku zgłaszano listownie oraz pocztą elektroniczną.
  Redakcję „Kuriera Wileńskiego” podczas posiedzenia kapituły reprezentowali redaktor naczelny Robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny Andrzej Podworski. Kapituła zgodnie ze statutem składała się ze zwycięzców plebiscytu poprzednich lat.
  W tym roku w obradach wzięli udział: Barbara Kosinskienė, Zofia Matarewicz, Antoni Jankowski, Zdzisław Palewicz, Antoni Jankowski, Anna Adamowicz, Edward Trusewicz, Jadwiga Sinkiewicz.

  Po długich obradach w redakcji kapituła w tajnym głosowaniu wyłoniła kandydatów. Członkowie gremium uwzględniali przede wszystkim osoby wyróżniające się aktywnością, zaradnością, inicjatywą w życiu społecznym, których działalność w sposób pozytywny wpływa na lokalną społeczność i przyczynia się do budowy pozytywnego wizerunku Polaków na Litwie. Cieszymy się, że nasi Czytelnicy dostrzegają pracę ludzi bardzo różnych zawodów – zarówno polityków, działaczy społecznych, duszpasterzy oraz zwykłych osób.
  Kapituła po raz kolejny zbierze się w redakcji na początku stycznia przyszłego roku. Wówczas to zostaną podliczone nadesłane przez Czytelników kupony z nazwiskami kandydatów do tytułu „Polak Roku 2017”.

  W tym roku w obradach udział wzięli Antoni Jankowski, Jadwiga Sinkiewicz, Zdzisław Palewicz Fot. Marian Paluszkiewicz

  Wybór „Polaka Roku 2017” w tym roku po raz kolejny dokonywany będzie wspólnie z Czytelnikami i Kapitułą. 50 procent głosów należy do Czytelników i tyle samo do kapituły.
  Po podliczeniu nadesłanych kuponów przez Czytelników każdy z kandydatów otrzyma stosowne miejsce w „dziesiątce” w zależności od liczby zdobytych głosów.
  1. miejsce będzie premiowane 10 punktami, 2. — 9 punktami itd. Z kolei każdy z członków kapituły wybierze swoją „dziesiątkę”. Później wyniki zostaną zsumowane i powstanie ostateczna lista kandydatów, z których każdy (stosownie do zajętego miejsca) również otrzyma punkty: 1. miejsce – 10 pkt, 2. – 9 pkt itd.

  Punkty kandydatów zdobyte od Czytelników i punkty od kapituły zostaną zsumowane i ustali się tym samym ostateczna kolejność w „dziesiątce” laureatów.
  Prosimy też Czytelników o podawanie swoich nazwisk, ponieważ wśród nadsyłających kupony zostaną rozlosowane specjalne nagrody.
  Wielu Polaków może poszczycić się sukcesami na Litwie, które zasługują na rozgłos. Na kandydatów, których listę podajemy, można głosować do 31 grudnia br.
  W tym celu należy na adres „Kurier Wileński”, Birbynių 4a, LT-02121-30 Vilnius, Lietuva z dopiskiem „Polak Roku 2017” przysyłać wypełnione kupony. Przypominamy, że kupony można przysyłać w nieograniczonej ilości, ale powinny być niekserowane.
  Dodatkowo kupony można też wrzucać do specjalnej skrzynki, która zostanie umieszczona w recepcji wileńskiego Domu Kultury Polskiej.

   

  DZIESIĄTKA LAUREATÓW PLEBISCYTU „POLAK ROKU 2017”

  Ojciec Marek Adam Dettlaff, gwardian klasztoru franciszkanów w Wilnie, rektor kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
  Ryszard Jankowski, prezes wędziagolskiego oddziału ZPL
  Ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie
  Marian Kaczanowski, dyrektor Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego
  Artur Ludkowski, doradca społeczny do spraw mniejszości narodowych premiera Rządu RL, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie
  Regina Markiewicz, kierownik wydziału oświaty i sportu w samorządzie rejonu solecznickiego
  Dr Irena Mikłaszewicz, historyk, polonista, pracownik Filii Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku
  Dr Józef Szostakowski, historyk literatury, wileński poeta i przewodnik
  Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR
  Dariusz Żybort, lekarz, wiceprzezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą.

   

   

   

   

  Afisze

  Więcej od autora

  Pomocny, skuteczny, sumienny, odpowiedzialny. 2 października obchodzimy Dzień Aniołów Stróżów

  Policjant zawsze gotowy „Zawód policjanta był, pozostaje i będzie ważny. Policjant musi być zawsze przygotowany do wykonywania swoich obowiązków w różnych sytuacjach, zarówno wtedy, gdy wymagana jest tylko wiedza teoretyczna, jak również wtedy, gdy konieczne jest wykorzystanie umiejętności podczas interwencji...

  Litwa ogranicza płatności gotówką. Limit 5 tys. euro, powyżej tylko przelew

  Zalety rozliczania się przelewem — Zalet rozliczania się przelewem jest bardzo dużo, nie tylko dla instytucji, ale też dla osób prywatnych. Przede wszystkim jest to bezpieczne. Poza tym ograniczenie rozliczeń gotówkowych może pomóc w walce z uchylaniem się od podatków...

  Wyzwolone terytoria Ukrainy powoli wracają do życia

  Odbywają się pogrzeby zabitych żołnierzy — Ukraina od blisko 7 miesięcy trzyma obronę w obliczu rosyjskiej inwazji. Praktycznie w każdej rodzinie jest ktoś, kto wojuje na froncie lub czeka na pobór do wojska. Prawie codziennie w każdej z ukraińskich hromad...

  Lukas Savickas: „Jest to praca, która tworzy wielką wartość”

  Honorata Adamowicz: Jak Pan ocenia działania „Kuriera Wileńskiego” w walce z propagandą rosyjską w czasie wojny w Ukrainie? Lukas Savickas: Wystarczy wejść do waszej redakcji i posłuchać historii o jej działalności, o tym, jak dostosowuje się do różnych nowych wyzwań....