Premier Skvernelis kłamie?

Saulius Skvernelis Fot. ELTA

Tak jak obiecaliśmy w poprzednim numerze, sprawdziliśmy czy słowa premiera Litwy, Sauliusa Skvernelisa, wypowiedziane na spotkaniu premierów państw bałtyckich i Polski w Warszawie, 5 września, są prawdą.

Skvernelis na konferencji prasowej zaznaczył wtedy, że „wszystko jest rozstrzygnięte: na ulicach są nazwy po litewsku, na domach są tabliczki z nazwami po polsku, a w urzędach można zwracać się w języku ojczystym”.

Wczoraj z pisemną prośbą o przywrócenie wileńskiej szkole podstawowej na Lipówce dawnej nazwy jej przedwojennego patrona, marszałka Józefa Piłsudskiego, zwróciliśmy się do samorządu stołecznego w języku polskim.
Dokument złożyliśmy w samorządzie wileńskim do Aldony Eleonory Eidukonytė, kierowniczki punktu kompleksowej obsługi samorządu stołecznego. Tam odmówiono przyjęcia dokumentu w języku polskim, motywując to tym, że zgodnie z uchwałą nr. 875 Rządu Republiki Litewskiej z 22 sierpnia 2007 roku „W sprawie rozpatrywania wniosków i obsługi w instytucjach administracji publicznej, urzędach państwowych i innych podmiotach administracji publicznej” oraz zmian reguł nr. 913, punkt 22. pisemne wnioski osób powinny być „napisane w języku państwowym lub zgodnie z prawem zatwierdzone tłumaczeniem na język państwowy; napisane czytelnie”.
Poniżej zamieszczamy tekst dokumentu.

KLUB GAZETY POLSKIEJ NR 434 W WILNIE

Wilno, 28 listopada 2017 r.

Mer Rady Samorządu Miasta Wilna
Remigijus Šimašius
Starosta frakcji AWPL-ZChR
Rady Samorządu Miasta Wilna
Renata Cytacka

PROŚBA
dotycząca przywrócenia imienia Józefa Piłsudskiego
Szkole Podstawowej na Lipówce
w 150. jego rocznicę urodzin

Prosimy o zainicjowanie w Radzie Samorządu Miasta Wilna przedłożenia, omawiania i przyjęcia decyzji o przywróceniu szkole na Lipówce (Szkoła Podstawowa na Lipówce, ul. Lipówka 18) imienia jej historycznego patrona Józefa Piłsudskiego.

Szkoła na Lipówce otwarta została w 1938 r. jako Szkoła Powszechna Nr 40 im. Józefa Piłsudskiego. Została wybudowana na mocy testamentu Marszałka, który nakazywał wybudowanie 100 szkół na Wileńszczyźnie.

Józef Piłsudski – to wybitny nasz krajan, pochodzący ze żmudzkiego rodu Giniotów, urodzony na Litwie, dzieciństwo i młodość spędził w Wilnie. Wybitny dowódca wojskowy, zwolennik sojuszu Polski i Litwy, postulował powstanie składającej się z niepodległych państw federacji Międzymorza. W 1920 roku uratował Europę i Litwę przed bolszewizmem i czerwoną zarazą.

W najbliższym czasie (5 grudnia 2017 r.) obchodzić będziemy 150. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji prosimy o likwidację skutku sowieckiej okupacji i sprawiedliwe przywrócenie historycznej nazwy szkole, której budowę zainicjował właśnie Józef Piłsudski, by dobrze służyła przyszłym pokoleniom i kształciła świadomych, szlachetnych i uczciwych obywateli Litwy.

Zygmunt Klonowski
Prezes Klubu Gazety Polskiej w Wilnie