Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść nagrodzona odznaką dziękczynną Izby Handlu, Przemysłu i Rzemiosła

14 grudnia b. r. na dorocznej imprezie, zorganizowanej przez Izbę Handlu, Przemysłu i Rzemiosła (IHPR Wilna), rozdano tradycyjne nagrody za najlepsze i najwybitniejsze wyniki osiągnięte w 2017 roku.
W tym roku na zorganizowanej przez IHPR Wilna ceremonii wręczenia nagród, która odbyła się w centrum rozrywki i rekreacji „Belmont”, po raz pierwszy odznaką dziękczynną Izby uhonorowano i nagrodzono merów trzech Samorządów Litwy, wśród których znalazła się również mer Samorządu Rejonu wileńskiego Maria Rekść.
Na uroczystej ceremonii wręczenia nagród jako najlepsze przedsiębiorstwo zajmujące się eksportem (w grupie średnich i dużych przedsiębiorstw), w r. 2017 została ogłoszona ZSA „LIETPAK”, działająca w rejonie wileńskim.
Samorząd Rejonu Wileńskiego i Izba Handlu, Przemysłu i Rzemiosła, ściśle współpracujące od 2016 r., 26 styczniu 2017 r. podpisały umowę o współpracy. W tym roku zainicjowały i wspólnie zorganizowały spotkanie z przedstawicielami władz i reprezentantami IHPR, które cieszyło się życzliwymi ocenami i dobrymi reakcjami społeczności biznesowych rejonu wileńskiego.
Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść cieszy się i dziękuje przedstawicielom Izby Handlu, Przemysłu i Rzemiosła Wilna za ocenę, ścisłą i perspektywiczną współpracę, większe możliwości dla przedsiębiorców rejonu wileńskiego, aby rozwijać potencjał swych przedsiębiorstw i wdrażać perspektywiczne pomysły biznesowe.