W Wilnie trwają obchody 250. rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego

Konferencja w Wilnie jest kontynuacją rozpoczętych w styczniu br. w Poznaniu obchodów 250. rocznicy urodzin wielkiego uczonego, Jędrzeja Śniadeckiego

W historycznym budynku wileńskiego Ratusza rozpoczęły się wczoraj, 10 września, obchody 250. rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego. Obchody tej daty odbywają się zarówno na terytorium Polski, jak i Litwy.

Ich inicjatorem jest Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego, przy współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem Wileńskim.

– Nasze stowarzyszenie postanowiło upamiętnić 250. rocznicę urodzin Jędrzeja Śniadeckiego w sposób godny wielkości tej postaci. Konferencja w Wilnie jest kontynuacją rozpoczętych w styczniu bieżącego roku w Poznaniu obchodów 250. rocznicy urodzin naszego wielkiego uczonego, Jędrzeja Śniadeckiego, wielkiej postaci obojga narodów – polskiego i litewskiego – powiedział w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Stefan Lis, profesor chemii na uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego z siedzibą w Poznaniu.

Stowarzyszenie działa na dwóch płaszczyznach, naukowej oraz charytatywnej.
– Kluczowym tłem dla naszych działań jest pierwiastek tlenu, ponieważ wiąże on ściśle trzech naszych patronów. W obszarze działań naukowych stowarzyszenie organizuje co dwa lata konferencje naukowe poświęcone kluczowej roli tlenu w otaczającym nas świecie. Konferencje odbywają się w trzech obszarach: fizykochemia, biologia i środowisko, medycyna – we wszystkich dziedzinach, które są ściśle związane z tlenem. Organizujemy także koncerty charytatywne, podczas których staramy się pomóc ludziom chorym, aby poprzez terapię tlenową ułatwić im życie. Podczas koncertów charytatywnych przekazujemy zazwyczaj cztery koncentratory tlenowe dla osób, którym są niezbędne do prowadzenia normalnego trybu życia – zaznaczył prof. zw. dr hab. Stefan Lis.

Urszula Doroszewska, ambasador RP na Litwie, Marcin Łapczyński, Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie oraz prof. zw. dr hab. Stefan Lis

Stowarzyszenie honoruje wybitnych naukowców medalem Sapienti Sat (Mądremu wystarczy). Wśród laureatów jest m.in. prof. dr hab. Maria Siemionow, polska chirurg i transplantolog pracująca w USA, która dokonała pierwszego przeszczepu twarzy.

Profesor akademicki zaznaczył, że nieprzypadkowo Wilno zostało wybrane dla kontynuacji obchodów rocznicowych.
– Jest to historycznie związane miejsce, gdzie Jędrzej Śniadecki spędził swoje najlepsze lata naukowe. Był tutaj profesorem chemii, medycyny, był też pierwszym prezesem Litewskiego Towarzystwa Medycznego. Tutaj jego działalność w zakresie chemii ma znamiona wielkich osiągnięć. Był też znakomitym wykładowcą, dydaktykiem, twórcą pierwszego podręcznika z zakresu chemii, uważanego za pierwszy podręcznik akademicki chemii – podkreślił prof. Lis.

W wileńskim Ratuszu uczestników konferencji przywitała między innymi Urszula Doroszewska, ambasador RP na Litwie.
– Śniadecki to postać, która idealnie, można powiedzieć, wpisuje się w nasze zadania dyplomacji. Dyplomacja stara się zbliżać narody. Postać uczonego, który dążył do prawdy, lekarz, który dbał o to, aby polepszyć warunki zdrowia, jest idealną dla nas postacią i bardzo się cieszę, że taka konferencja odbywa się właśnie w Wilnie, ulicami którego chodził. Wszystkie sprawy, które będą związane w przyszłości z postacią Śniadeckiego, będziemy wspierać – zaznaczyła w swym przemówieniu ambasador.

W spotkaniu w Wilnie biorą udział naukowcy z Polski i Litwy.
– Śniadecki to nasza wspólna kultura i historia. Na UW był postrzegany jako znakomity wykładowca, czego są liczne dowody w archiwach uczelni. Był m. in. założycielem fakultetu chemii na UW, to ojciec wszystkich chemików, do grona których również należę – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Aivaras Kareiva, dyrektor Instytutu Chemii na UW.

Zakończeniem i jednocześnie zwieńczeniem obchodów 250. rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego będzie IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oxygenalia, która odbędzie się w budynku Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie w dniach 11-13 października.

Fot. Marian Paluszkiewicz