Ruszyła oficjalna kampania do wyborów samorządowych

Wybory do rad samorządowych oraz wybory merów odbędą się 3 marca, wybory prezydenckie – 12 maja, wybory do Parlamentu Europejskiego – 26 maja. Fot. Marian Paluszkiewicz

7 listopada, rozpoczęła się oficjalna kampania do wyborów samorządowych. Główna Komisja Wyborcza rejestruje komitety wyborcze partii i kandydatów, którzy zamierzają walczyć o mandaty radnych oraz stanowiska merów w 60 samorządach Litwy. Wybory do rad samorządowych oraz wybory merów odbędą się 3 marca przyszłego roku.

– Rozpoczęła się oficjalna kampania do wyborów samorządowych. Teraz rozpocznie się rejestracja samodzielnych uczestników i komitetów wyborczych. Według procedury rejestracja kandydatów w wyborach samorządowych powinna potrwać do 8 grudnia, ale przedłużyliśmy rejestrację do 10 grudnia, bo 8 przypada w sobotę. Do tego czasu wszyscy chętni muszą zarejestrować się – kto nie zdąży tego zrobić, straci prawo na zgłoszenie swego kandydata. Ta rejestracja to także start reklamy wyborczej – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” szefowa Głównej Komisji Wyborczej (GKW) Laura Matjošaitytė.

Wybory do rad samorządowych oraz wybory merów odbędą się 3 marca, wybory prezydenckie – 12 maja, wybory do Parlamentu Europejskiego – 26 maja.

Zdzisław Palewicz, mer rejonu solecznickiego, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że osoba pełniąca funkcję mera powinna być odpowiedzialna, pracowita, kochająca swój rejon, pełna pomysłów oraz wiedzy, jak je zrealizować. A najważniejsze, żeby szanowała mieszkańców.

Samorządy odpowiadają za wszystkie sprawy o zasięgu lokalnym, które mogą się przysłużyć zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zarządzają przedsiębiorstwami, które zajmują się dostarczaniem wody, ciepła, organizacją komunikacji publicznej, odbiorem odpadów, utrzymaniem dróg gminnych i terenów rekreacyjnych.

– Samorząd zajmuje się wszystkim: od problemów drobnych, indywidualnych, po infrastrukturalne i systemowe. Samorząd zajmuje się przede wszystkim rozwojem regionu oraz problemami mieszkańców – zaznaczył Zdzisław Palewicz.

Zgodnie z ordynacją wyborczą kandydatów do samorządowych komisji wyborczych mogą zgłaszać: dyrektor administracji danego samorządu, minister sprawiedliwości, Zrzeszenie Prawników, partie oraz koalicje, które podczas ostatnich wyborów do Sejmu uzyskały mandaty poselskie w wielomandatowym okręgu wyborczym i w danym samorządzie wystawiły kandydatów podczas ostatnich wyborów samorządowych, również partie oraz koalicje, które podczas ostatnich wyborów samorządowych uzyskały co najmniej 3 mandaty radnych w danym samorządzie.

Radni samorządów oraz merowie wybierani są na czteroletnią kadencję. Obecne władze lokalne zakończą swoją pracę w kwietniu nadchodzącego roku. Ustawy przewidują, że nowe rady samorządów mają być wybrane nie później niż na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji.

Terytorium Litwy podzielone jest na 10 okręgów dzielących się na 60 samorządów, w tym:
53 rejony i 7 rejonów miejskich. Rejony są podzielone na 546 starostw.