Więcej

  Kąpieliska w rejonie wileńskim są czyste. Z wyjątkiem jeziora Minkiel

  Czytaj również...

  Specjaliści Wileńskiego Biura Zdrowia Publicznego przeprowadzili 5 sierpnia mikrobiologiczne badanie wody w ośmiu popularnych kąpieliskach na terenie rejonu wileńskiego. Norm czystości nie spełnia tylko woda w jeziorze Minkiele w gminie sużańskiej.

  W jeziorze Minkiele wykryto dwukrotne przekroczenie normy enterokoków i bakterii Escherichia coli. Pływanie w akwenie, zanieczyszczonym tymi bakteriami, może grozić konsekwencjami zdrowotnymi: infekcjami żołądkowo-jelitowymi oraz oczu i uszu. Na takie dolegliwości najbardziej są narażone dzieci, a także osoby w wieku starszym i chore na choroby przewlekłe. Dlatego specjaliści Biura nie zalecają pływać w jeziorze Minkiele.
  Woda może być zanieczyszczona z kilku powodów: wysokiej temperatury, która stwarza przychylne warunki do rozmnażania się bakterii; pływających koło brzegu ptaków (dzikich kaczek i łabędzi); kąpania w jeziorze psów; dużej liczby kąpiących się osób.

  Woda w pozostałych kąpieliskach, objętych badaniami, spełnia wymogi sanitarne. Są to jeziora: Ilgutis (gmina Pogiry), Gėla (gmina Niemenczyn), Oświe (gmina Sużany), Vilnoja (gmina Suderwa), Minkiele Rzesza (gmina Suderwa), Elnokumpie (gmina Dukszty) i staw w Prudziszkach (gmina Czarny Bór).
  Tłumaczenie L24.lt

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...