Kąpieliska w rejonie wileńskim są czyste. Z wyjątkiem jeziora Minkiel

Specjaliści Wileńskiego Biura Zdrowia Publicznego przeprowadzili 5 sierpnia mikrobiologiczne badanie wody w ośmiu popularnych kąpieliskach na terenie rejonu wileńskiego. Norm czystości nie spełnia tylko woda w jeziorze Minkiele w gminie sużańskiej.

W jeziorze Minkiele wykryto dwukrotne przekroczenie normy enterokoków i bakterii Escherichia coli. Pływanie w akwenie, zanieczyszczonym tymi bakteriami, może grozić konsekwencjami zdrowotnymi: infekcjami żołądkowo-jelitowymi oraz oczu i uszu. Na takie dolegliwości najbardziej są narażone dzieci, a także osoby w wieku starszym i chore na choroby przewlekłe. Dlatego specjaliści Biura nie zalecają pływać w jeziorze Minkiele.
Woda może być zanieczyszczona z kilku powodów: wysokiej temperatury, która stwarza przychylne warunki do rozmnażania się bakterii; pływających koło brzegu ptaków (dzikich kaczek i łabędzi); kąpania w jeziorze psów; dużej liczby kąpiących się osób.

Woda w pozostałych kąpieliskach, objętych badaniami, spełnia wymogi sanitarne. Są to jeziora: Ilgutis (gmina Pogiry), Gėla (gmina Niemenczyn), Oświe (gmina Sużany), Vilnoja (gmina Suderwa), Minkiele Rzesza (gmina Suderwa), Elnokumpie (gmina Dukszty) i staw w Prudziszkach (gmina Czarny Bór).
Tłumaczenie L24.lt