Plebiscyt „Polak Roku 2019” – głosy już podliczone!

Ogółem do redakcji wpłynęło 8 886 kuponów wypełnionych przez naszych Czytelników

We wtorek, 7 stycznia, zostały podsumowane wyniki Plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” – „Polak Roku 2019”. Po raz pierwszy od początku istnienia plebiscytu mamy dwoje zdobywców tytułu „Polak Roku”.

Zwycięzcami jego XXII edycji zostali: s. Anna Mroczek, ekonom Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, założycielka Centrum Kształcenia Rodziny w Nowej Wilejce oraz Tadeusz Romanowski, założyciel Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Solecznikach, radny samorządu rejonu solecznickiego z ramienia AWPL-ZChR. Niezwykle symbolicznym jest fakt, że na początku roku 2020, ogłoszonego rokiem świętego Jana Pawła II, zwyciężyło miłosierdzie.

Już po raz piąty Czytelnicy „Kuriera Wileńskiego” wspólnie z członkami Kapituły wybierali zwycięzcę do tytułu „Polak Roku”.
Naszą redakcję reprezentowali: redaktor naczelny Robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny Andrzej Podworski. W podliczaniu głosów wzięli udział członkowie Kapituły, czyli zwycięzcy poprzednich edycji plebiscytu: Regina Markiewicz, siostra Michaela Rak, Barbara Kosinskienė, Zofia Matarewicz, Anna Adamowicz, Zdzisław Palewicz, Antoni Jankowski, Edward Trusewicz, proboszcz ks. prał. Wacław Wołodkowicz oraz Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna, najnowsza członkini Kapituły, zdobywczyni tytułu „Polak Roku 2018”.

Członkowie Kapituły liczyli przysłane do redakcji kupony

Do 31 grudnia 2019 roku nasi Czytelnicy wypełniali i nadsyłali kupony do redakcji. Wszyscy tegoroczni kandydaci to znane i zasłużone dla Wileńszczyzny osoby. Ogółem wpłynęło 8 886 kuponów. Po podliczeniu przez Kapitułę nadesłanych kuponów, każdy z kandydatów, w zależności od liczby zdobytych głosów, otrzymał stosowne miejsce w „dziesiątce”. Każdy z członków Kapituły wybierał również swoją „dziesiątkę” i premiował kandydatów odpowiednimi punktami – od 1 do 10 (1. miejsce – 10 pkt, 2 – 9 pkt. itd.). 50 proc. wyniku zależało od Czytelników i 50 proc. od Kapituły.
Podsumowanie głosów Czytelników i Kapituły zakończyło się remisem! Taka nietypowa sytuacja zaistniała po raz pierwszy od początku istnienia plebiscytu. W ten sposób wyłoniono dwoje zwycięzców do tytułu „Polak Roku 2019”!
– Zwyciężyło miłosierdzie – zauważył proboszcz ks. prał. Wacław Wołodkowicz.

– Siostra Anna Mroczek jest osobą niezmiernie dynamiczną i kreatywną, z ogromną empatią. Potrafi się wsłuchiwać w środowisko, w którym dane jest jej być. Zawsze mnie poruszała jej precyzja wyrażenia słowem tego, co niesie w sercu, w planach, w pragnieniach, wyartykułowanie właśnie tego, co w życiu jest jego istotą. Za to jestem jej bardzo wdzięczna i dumna, że taka siostra jest wśród nas – po ogłoszeniu wyników głosowania powiedziała siostra Michaela Rak, założycielka Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, zwyciężczyni plebiscytu „Polak Roku 2014”.

Podsumowanie głosów Czytelników i Kapituły zakończyło się remisem

Regina Markiewicz, zdobywczyni tytułu „Polak Roku 2017”, również nie kryła radości, gdy ogłoszono wyniki plebiscytu.
– Tadeusz Romanowski jest osobą niezwykle zaangażowaną w niesienie pomocy tym, którzy są w potrzebie. Bardzo się troszczy o dzieci przebywające w domach dziecka i mieszkające w rodzinach z trudną sytuacją materialną. Troszczy się nie tylko o ich dobrobyt, ale także o edukację, organizuje dla nich kolonie letnie. Do swej działalności angażuje naszych rodaków z Polski. Jeździ po wsiach, zagląda do każdego domu, gdzie potrzebna jest pomoc. Brał także czynny udział w sprowadzeniu relikwii świętej siostry Faustyny, błogosławionego księdza Michała Sopoćki oraz świętego Jana Pawła II do Solecznik – powiedziała Regina Markiewicz.

Również sami zwycięzcy plebiscytu byli mile zaskoczeni wynikami głosowania.

– Bardzo dziękuję wszystkim Czytelnikom, którzy na mnie głosowali. Jestem też mile zaskoczona poparciem mojej kandydatury, bo, jak by nie było, nie mieszkam na stałe na Litwie – powiedziała przebywająca obecnie w Polsce s. Anna Mroczek.

Tadeusz Romanowski podziękował wszystkim, którzy zauważyli jego pracę i zaufali, oddając swój głos w plebiscycie.

– Dziękuję Czytelnikom, społeczności solecznickiej za czas poświęcony na wypełnianie kuponów oraz wzięcie pod uwagę mojej kandydatury – powiedział zwycięzca.

Tradycyjnie drogą losowania wybrano też dziesiątkę Czytelników, którzy zostaną nagrodzeni za udział w głosowaniu na laureatów plebiscytu. Są to: Renata Rudnicka (Wilno), Anna Gulbicka (rej. wileński), Maria Palul (rej. solecznicki), Ewa Palkowska (Wilno), Dariusz Żybort (Wilno), Halina Stankiewicz (Wilno), Lucja Gryniewicz (Wilno), Teresa Masalska (Wilno), Edward Mackiewicz (rej. trocki), Tadeusz Szejbak (rej. wileński).

***
Uroczysta gala, poświęcona uhonorowaniu najbardziej popularnych i zasłużonych Polaków roku 2019, odbędzie się w niedzielę, 2 lutego, o godzinie 16.00 w wileńskim Domu Kultury Polskiej.

Dziesiątka laureatów plebiscytu „Polak Roku 2019”:

Marian Adamowicz, b. wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach

Ewelina Dobrowolska, działaczka społeczna, prawniczka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka

Walery Jagliński, dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Marian Kuzborski, dyrektor Gimnazjum w Trokach

Wioletta Leonowicz, kierownik Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ojcowizna”

Dariusz Lewicki, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą

s. Anna Mroczek, ekonom Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, założycielka Centrum Kształcenia Rodziny w Nowej Wilejce

Tadeusz Romanowski, założyciel Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Solecznikach, radny samorządu rejonu solecznickiego z ramienia AWPL-ZChR

Henryk Sielewicz, astronom, założyciel Obserwatorium Astronomicznego w Słobodzie w rejonie wileńskim

prof. Ryszard Świackiewicz, dyrektor Szkoły Muzycznej w Nowej Wilejce


Fot. Marian Paluszkiewicz