Konkurs wypracowań „My jesteśmy NATO”

Fot. Marian Paluszkiewicz

Departament Mobilizacji i Oporu Obywatelskiego przy Ministerstwie Ochrony Kraju Republiki Litewskiej oraz dziennik „Kurier Wileński” z okazji zbliżającej się 16. rocznicy akcesji Litwy do NATO, drugi rok z rzędu ogłasza konkurs wypracowań dla uczniów klas 8-12 — „My jesteśmy NATO”.

Podstawowym celem konkursu jest zachęcanie uczniów do interesowania się tematyką bezpieczeństwa narodowego i obronności, historii czasów nowożytnych, a także zapoznanie młodzieży z działalnością NATO, rozwijanie postaw obywatelskich.
Konkurs trwa do dnia 24 lutego, a wynik ogłoszony zostanie 27 marca. Zwycięzcy zostaną publicznie nagrodzeni dyplomami i nagrodami, a każdy uczestnik otrzyma pisemne podziękowanie za udział. Najlepsze prace zostaną wydrukowane w dzienniku „Kurier Wileński”.
Wypracowania o objętości 400-750 słów, można pisać po litewsku, polsku lub angielsku — do wyboru. Prace należy nadsyłać do 24 lutego włącznie na mail: lina.kranauskiene@kam.lt

Więcej o konkursie: https://bit.ly/2RcMcCN

Osoba do kontaktu: przedstawiciel Departamentu Moblizacji i Oporu Obywatelskiego, st. specjalista Lina Kranauskienė, tel +370 640 08 378

Do wyboru są następujące tematy:

1. „NATO: silni i bezpieczni razem” (jak NATO przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego?);
2. „Misja sił NATO w regionie bałtyckim” (jakie inicjatywy wspólnych sił NATO są urzeczywistniane w krajach bałtyckich i jak to się przyczynia do zapewnienia bezpieczeństwa regionu? Inicjatywy takie jak Jednostki Integracji Sił NATO, policja powietrzna NATO, batalion szpicy NATO;
3. „NATO — partnerstwo na rzecz zachowania pokoju” (dlaczego i w jaki sposób kraje nienależące do NATO, np. Australia czy Ukraina, biorą udział w misjach NATO?);
4. „NATO: patrząc w przyszłość” (jak widzicie przyszłość NATO? Jak funkcjonuje NATO i czy jest wciąż ważny dla zachowania pokoju?);
5. „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego/cybernetycznego w NATO” (jak udział w Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego pomaga krajom członkowskim zapewnić ich bezpieczeństwo cybernetyczne czy energetyczne?);
6. „Odporność NATO na wrogą propagandę” (jak kraje członkowskie NATO współpracują, wzmacniając swoją odporność na wrogą propagandę i walcząc z rozpowszechnianiem kłamliwych informacji?);
7. „NATO — jako laboratorium odkryć naukowych” (dlaczego NATO jest gwarantem bezpieczeństwa nie tylko w wymiarze wojskowym? Co wiecie o prowadzonych przez NATO programach rozwoju nauki na rzecz pokoju i bezpieczeństwa.

Wypracowania i rozprawki należy nadsyłać w plikach tekstowych formatów doc, docx, odt.

Przy ocenie prac brane pod uwagę będą następujące kryteria:

1. zrozumienie tematu i oryginalność;
2. kreatywność i zdolność do myślenia analitycznego;
3. ogólny poziom tekstu.

Zwycięzcy konkursu zostaną publicznie nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami, zaś uczestnicy otrzymają pisemne podziękowania 27 marca 2020 r. Najlepsze prace ukażą się w dzienniku „Kurier Wileński”.
Organizatorzy konkursu: Departament Mobilizacji i Oporu Obywatelskiego przy Ministerstwie Ochrony Kraju Republiki Litewskiej oraz dziennik „Kurier Wileński”.

Życzymy powodzenia w konkursie!