Więcej

  Sejm Litwy: Zygmunt August uosabia najlepsze tradycje polityczne w regionie

  Czytaj również...

  Fot. wikipedia

  Sejm Litwy specjalną rezolucją uhonorował 500. rocznicę urodzin króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy Zygmunta Augusta. Projekt poparło 65 posłów, nikt nie głosował przeciw, tylko jeden parlamentarzysta wstrzymał się od głosu.

  W rezolucji podkreślono, którą przedstawił poseł Arūnas Gumuliauskas, że Zygmunt August wzmocnił związki Polski z Litwą oraz był autorem koncepcji powiązania państwa polsko-litewskiego z Morzem Bałtyckim.

  „Zygmunt August wszedł do historii polskiej i litewskiej tolerancji. Będąc wierny wierze katolickiej uznawał dialog międzyreligijny oraz troszczył się, aby prawa prawosławnych i protestantów były przestrzegane. Będąc wykształconym władcą Zygmunt August dbał, aby w czasach jego panowania, które przepadły na epokę Renesansu, rozwijała się literatura, sztuka i architektura. Natomiast jego państwo byłoby jednym z centrów humanizmu” – czytamy w rezolucji.
  Autorzy rezolucji zaapelowali, aby Litwa pamiętała o jego życiu i dokonaniach. „Będąc powiązany więzami krwi z dynastiami Habsburgów i Aragonów pozostał, jako jeden z wybitnych władców w historii. Osobowość Zygmunta Augusta uosabia najlepsze tradycje polityczne w regionie” – podkreślili autorzy.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Zygmunt August urodził się 1 sierpnia 1520 roku w Krakowie. Był ostatnim dziedzicznym wielkim księciem litewskim oraz męskim przestawicielem dynastii jagiellońskiej. Za jego inicjatywą Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie na mocy Unii lubelskiej połączono w jedno państwo, Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

  BNS

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o byciu pięknym na wiosnę

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka pisze o pięknych...

  Architekt „zaszczycony monarszym zadowoleniem”

  Dr Jerzy Remer pisał: „Gorliwi zwolennicy Targowicy, w tym biskup Ignacy Massalski, opuszczają stolicę litewską, lecz już 14 czerwca 1793 r. wkroczą do Wilna wojska carskie. Od tej chwili rozpoczyna się tragiczny, 125 lat trwający, okres Wilna w okowach...

  Pemiera filmu o Lili Kiejzik w kinie Pasaka w Wilnie

  Lila Kiejzik to znana reżyserka teatralna i kierowniczka artystyczna Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie, animatorka kultury, organizatorka międzynarodowych festiwali teatralnych, pedagog, wychowawczyni kilku pokoleń aktorów. „Z Lilą wyruszamy w podróż do jej rodzinnego domu w Dojlidach, w którym wychowała się...

  In Memoriam Czesław Sokołowski

  Nasz wspaniały CZESŁAW SOKOŁOWSKI już nie pomoże nam w bajkach zagrać Wilka czy Twardowskiego, nie zaśpiewa swojej pięknej wersji Miłoszowkiej „Piosenki o porcelanie” i nigdy nam już nie zaśpiewa ze sceny Teatru na Pohulance „Wilno, czy Ty...