Sejm Litwy: Zygmunt August uosabia najlepsze tradycje polityczne w regionie

Fot. wikipedia

Sejm Litwy specjalną rezolucją uhonorował 500. rocznicę urodzin króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy Zygmunta Augusta. Projekt poparło 65 posłów, nikt nie głosował przeciw, tylko jeden parlamentarzysta wstrzymał się od głosu.

W rezolucji podkreślono, którą przedstawił poseł Arūnas Gumuliauskas, że Zygmunt August wzmocnił związki Polski z Litwą oraz był autorem koncepcji powiązania państwa polsko-litewskiego z Morzem Bałtyckim.

„Zygmunt August wszedł do historii polskiej i litewskiej tolerancji. Będąc wierny wierze katolickiej uznawał dialog międzyreligijny oraz troszczył się, aby prawa prawosławnych i protestantów były przestrzegane. Będąc wykształconym władcą Zygmunt August dbał, aby w czasach jego panowania, które przepadły na epokę Renesansu, rozwijała się literatura, sztuka i architektura. Natomiast jego państwo byłoby jednym z centrów humanizmu” – czytamy w rezolucji.
Autorzy rezolucji zaapelowali, aby Litwa pamiętała o jego życiu i dokonaniach. „Będąc powiązany więzami krwi z dynastiami Habsburgów i Aragonów pozostał, jako jeden z wybitnych władców w historii. Osobowość Zygmunta Augusta uosabia najlepsze tradycje polityczne w regionie” – podkreślili autorzy.

Zygmunt August urodził się 1 sierpnia 1520 roku w Krakowie. Był ostatnim dziedzicznym wielkim księciem litewskim oraz męskim przestawicielem dynastii jagiellońskiej. Za jego inicjatywą Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie na mocy Unii lubelskiej połączono w jedno państwo, Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

BNS