Więcej

  Mieszkańcy otrzymali ostrzeżenie o podwyższonym stężeniu pyłu w powietrzu

  Czytaj również...

  Mieszkańcy Litwy oraz przebywający na terytorium Litwy otrzymali wczoraj za pośrednictwem swoich smartfonów powiadomienie o zwiększonym stężeniu pyłu w powietrzu. Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Zdrowia (NVSC) informuje, że na Litwie występuje podwyższone stężenie zawieszonego w powietrzu pyłu oraz zaleca środki ostrożności ze względu na większą w tych dniach śmiertelność. Szczególnie narażone są osoby z chorobami przewlekłymi.

  W środowisku zapylonym drastycznie wzrasta śmiertelność, szczególnie narażone są osoby z chorobami przewlekłymi
  | Fot. Ignacy Skrobia-Jaworski

  Spowodowane to jest przemieszczaniem się mas powietrza na duże odległości z południowego wschodu. Jak podaje Agencja Ochrony Środowiska, 1 października br. wszystkie litewskie stacje badawcze jakości powietrza odnotowały do ​​3 razy wyższe stężenia zawieszonego w powietrzu pyłu. W najbliższych dniach będzie panowała niekorzystna pogoda, więc stężenie cząstek stałych w otaczającym powietrzu pozostanie podwyższone.
  Specjaliści NVSC doradzają, jak należy postępować w następujących dniach, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo.

  Wpływ pyłu na zdrowie człowieka
  Pył zawieszony to mieszanina unoszących się w powietrzu cząstek i kropelek cieczy, która może zawierać różne składniki — kwasy, siarczany, azotany, związki organiczne, metale, cząsteczki gleby, kurz, sadzę, składniki biologiczne (alergeny, mikroorganizmy).
  Większe cząstki pyłu (PM10) zwykle atakują górne drogi oddechowe, przemieszczają się do oskrzeli, zwykle powodują kaszel i kichanie, a drobne cząsteczki (PM2,5) dostają się do płuc, krwi i mogą wpływać nie tylko na układ oddechowy, ale także na układ krążenia, pogarszając działanie narządów, komplikują przebieg chorób przewlekłych. Ze względu na swój złożony skład chemiczny i fizyczny cząstki stałe mogą również powodować określone skutki zdrowotne, charakterystyczne dla określonej substancji, którą zawierają. Na przykład, ze względu na węglowodany poliaromatyczne w sadzy, sadza PM2,5 jest toksyczna i rakotwórcza. Źródła naukowe wskazują, że w dniach, w których wzrasta stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu, wzrasta śmiertelność.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Zalecenia dla mieszkańców
  • Osobom z chorobami przewlekłymi (takimi jak astma, choroba serca lub płuc) zaleca się pozostanie w domu i monitorowanie swojego zdrowia;
  • osobom pracującym i uprawiającym sport proponuje się ograniczenie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, przebywanie w miejscach oddalonych od ruchliwych ulic, innych źródeł zanieczyszczenia powietrza;
  • ze względu na pracę lub z innych powodów zalecamy noszenie ochrony dróg oddechowych w przypadku długotrwałego stosowania w zanieczyszczonych obszarach;
  • każdemu zaleca się rezygnację z prywatnych samochodów, korzystanie z transportu publicznego; zaleca się, aby nie wywoływać pożarów ani nie spalać odpadów w ogrodach i na przedmieściach;
  • unikać ogrzewania pomieszczeń urządzeniami na paliwo stałe; jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
  ;

  Oznaczenie PM (ang. Particulate Matter, materia pyłu) służy do określania wielkości pyłu w mikrometrach. Tak więc PM2,5 oznacza pył, w którym średnica ziarenka wynosi nie więcej niż 2,5 mikrometra. Tak drobny pył może wchłaniać się do krwiobiegu. Potocznie PM2,5 można określić jako „pył drobny”, a PM10 jako „pył gruby”.

  Inf. własne

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...

  Rosyjski budżet może utonąć w taniej ropie

  Wygasł entuzjazm kremlowskich urzędników i rosyjskiego aparatu propagandowego związany z wysokimi przez większość ubiegłego roku cenami ropy i gazu. Te ceny sprawiły, że mimo kurczącego się eksportu węglowodorów Rosja przez większość roku i tak miała z nich większe zyski....