Więcej

  Lasy muszą być nie tylko sadzone, ale też doglądane

  Czytaj również...

  Właściciele lasów to wiedzą: nie wystarczy tylko zasadzić sadzonki, trzeba je stale doglądać i o nie dbać                                    | Fot. Darius Šypalis

  Rolnicy, posiadający nieurodzajne, ciężkie w uprawie ziemie, mogą skorzystać ze wsparcia na zasadzenie na nich lasu. Do 16 listopada trwa drugi etap naboru wniosków w ramach obszaru działania „Zasadzanie lasu” w ramach środka „Inwestycje w rozszerzanie połaci leśnych oraz polepszanie żywotności lasów” Programu Rozwoju Wsi (Kaimo plėtros programa — KPP) Litwy na lata 2014-2020. Łącznie na ten okres przeznaczono 9 283 964 euro. Jak i wcześniej, wnioski są składane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu internetowego Systemu Informacji Ministerstwa Gospodarki Rolnej (ŽŪMIS) pod adresem: https://zumis.lt.

  Rozwiązanie dla posiadaczy nieurodzajnej ziemi

  Mieszkający w Wencie w rejonie okmiańskim rolnik Aleksadras Deimontas, hodujący rokitniki i trzymający niemało pszczół, skorzystał ze wsparcia już po raz kolejny.
  Po raz pierwszy kilkanaście lat temu obsadził lasem 2 hektary w rejonie szawelskim.
  „I dobrze zrobiłem. Ziemia jest tam kiepska, próbowałem ją wydzierżawić to jednemu rolnikowi, to drugiemu — nikt nie chciał. Pomyślałem, po co sam będę tam się taskał tak daleko od domu, po co mam się tak męczyć. Byłem gajowym w nadleśnictwie możejskim, lasy zawsze lubiłem i lubię, niech więc rosną, a i okolicę upiększają” — opowiada.
  Po otrzymaniu prawie 8 tys. euro dopłaty w ramach KPP, Aleksandras obsadził 4 hektary we wsi Šiaudinė, bliżej domu. W tym jego lesie dominują brzozy, a na wzgórzu pnie się kilka świerków. Jeśli jakieś nieplanowane drzewa się z pomocą wiatru zasieją — też niech rosną.
  Jak opowiada rozmówca, nie bywa tak, że zasadzi się na jakimś terenie las i się go zostawia, żyje spokojnie. Swoich lasów trzeba stale doglądać — czyścić, przerzedzać: przecież i trawa zarosnąć może, i zwierzęta szkód narobić.

  Stawki wzrosły

  W lipcu bieżącego roku zatwierdzono wyższe stawki za hektar zasadzonego lasu, z uwzględnieniem gatunku drzew, a także zatwierdzono wyższe coroczne dopłaty za dogląd lasu, ochronę i kształtowanie. Wysokość dopłat do zalesiania (stosowane kwoty i stawki wsparcia) stosuje się do wniosków złożonych w roku 2020 i kolejnych latach. Wysokości dopłat za dogląd, ochronę i kształtowanie lasów (stosowane kwoty i normy wsparcia) są stosowane w corocznych dopłatach kompensacyjnych, wypłacanych od roku 2020 (i kolejnych), niezależnie od daty złożenia wniosku i zasadzenia lasu. Składać wnioski mogą podmioty prawne i osoby fizyczne w wieku co najmniej 18 lat, pod warunkiem, że grunty, na których zamierzają sadzić las, są ich własnością. Także wnioskować o wsparcie mogą samorządy, które zarządzają taką ziemią na prawie powierzenia.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Wsparcie jest przeznaczane na hodowlę lasu (jednorazowy dodatek wyrównawczy), dogląd zasadzonego lasu, jego ochronę i kształtowanie (przez 12 lat wypłacany jest coroczny dodatek wyrównawczy). Także w sytuacji, gdy las został zasadzony, ale na skutek zdarzenia ekstremalnego uległ uszkodzeniu podczas pierwszego roku wzrostu szkółek i sadzonek, na ponowne zasadzenie uszkodzonej części lasu przeznacza się część dopłaty, proporcjonalną do liczby zasadzanych ponownie sadzonek.

  Nie przyznaje się żadnej pomocy na sadzenie plantacji o krótkiej rotacji (rotacyjny czas trwania wycinki do 15 lat), choinek bożonarodzeniowych i drzew z gatunków szybkorosnących przeznaczonych do produkcji energii. W przypadku sadzenia gatunków drzew szybkorosnących, których okres między wycinkami wynosi od 15 do 20 lat, wsparcie jest udzielane tylko na pokrycie wydatków poniesionych na zasadzenie. Dopłaty na utrzymanie, ochronę i kształtowanie lasu nie są wypłacane. Na terenach, gdzie las wyrósł samoistnie i gdzie nie jest wymagane dodatkowe sadzenie, dodatek na zalesianie nie jest wypłacany, a dopłata na utrzymanie, ochronę i kształtowania lasu jest wypłacana, jeśli średni wiek roślin wynosi do 5 lat.

  Ile punktów i za co

  Projekty zalesiania są oceniane poprzez przyznanie punktów za spełnianie kryteriów określonych w zasadach wdrażania obszaru działania „Zasadzanie lasu”. Minimalna wymagana suma punktów wniosku w naborze wynosi 30. Wnioski, które nie uzyskały tego wyniku, są odrzucane.
  Wszystkie złożone z wnioskiem o wsparcie projekty zalesiania i zazieleniania przeznaczane tylko na dogląd, ochronę i kształtowanie lasu i (albo) zasadzanie lasu na terenie zarastającym, na którym potrzebne jest tylko dodatkowe zadrzewienie (kiedy zazielenienie lasu na działce stanowi 50 i więcej procent potrzebnej gęstości, na podstawie wymagań Założeń odtwarzania i zasadzania lasów) — przeznacza się 20 punktów; ponad 50 procent powierzchni, na której zasadza się las, należy do miejscowości, w których są naturalne lub inne szczególne przeszkody — 15 punktów; las jest zasadzany na ziemi, której przynajmniej jedna z działek ma żyzność do 32 punktów łącznie — 15 punktów; wszystkie załączone do wniosku o wsparcie projekty zazieleniania i zalesiania są zaprojektowane tak, żeby brzozy, sosny, świerki i czarne olsze albo ich mieszanka w składzie roślinności stanowiły ponad 80 procent — także 15 punktów; las jest zasadzany na terenie samorządu, którego lesistość wynosi do 33,3 procent — 10 punktów. Jeśli wnioskodawca, który hoduje las na gruntach będących jego własnością (lub współwłaścicieli) jest osobą fizyczną, — 15 punktów, a jeśli podmiotem prawnym — 10 punktów.
  Jeśli zasadzany las graniczy z istniejącym lasem lub terenem zalesianym, na który przeznaczono wsparcie i na którym przestrzega się zobowiązań przewidzianych w Planie Rozwoju Wsi lat 2004-2006 (instrument „Zalesianie terenów o przeznaczeniu rolnym”) albo Programie Rozwoju Wsi Litwy lat 2007-2013 (instrumenty „Pierwsze zalesienie ziemi o przeznaczeniu rolnym”, „Pierwsze zalesienie ziemi o przeznaczeniu nierolnym oraz zapuszczonej ziemi rolnej”) albo Programie Rozwoju Wsi Litwy 2014-2020 (obszar działania „Zasadzanie lasu” instrumentu „Inwestycje w rozszerzanie połaci leśnych oraz polepszanie żywotności lasów”) — przyznaje się 5 punktów.
  Jeśli wnioskodawca jest członkiem stowarzyszenia właścicieli lasów lub spółdzielni leśnej — także 5 punktów.

   


  Zam. 2265

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Widowisko „Narodzony na Sianie” w Wilnie i Nowej Wilejce

  19 grudnia o godz. 19:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz 21 grudnia o godz. 18:00 w Centrum Kultury w Nowej Wilejce. Widowisko wprowadzające w zadumę Widowisko muzyczne „Narodzony na sianie” — widowisko wprowadzające w zadumę i refleksję w...

  „Tworzę swoje życie sam” po raz piąty. Szkolenia nt. podatków, ryzyka i biznesu „Filantropii plus”

  Poprzez ćwiczenia i praktyki uczestnicy szkolenia dowiedzą się: Jak odnaleźć swoje powołanie;Odnosić sukcesy;Realizować marzenia;Zarabiać pieniądze;Nauczą się małych technik, które odmieniają życie ogromnie. Szkolenie prowadzą przedsiębiorcy, którzy udzielą też praktycznej wiedzy nt. zakładania biznesu, podatków, ryzyka, itp. Każdy uczestnik otrzyma dyplom oraz atrakcyjny...

  Polska przejmuje dowodzenie Baltic Air Policing. Litewskie niebo przeszyją najlepsze francuskie myśliwce — Rafale

  Polskie Siły Powietrzne przejmą misję od Węgier Polskie Siły Powietrzne, które w ostatnim czasie wzmocniły misję Baltic Air Policing, pozostają na Litwie i przejmują dowództwo nad misją od Węgier. Z pomocą Polakom przybywają francuscy piloci, którzy wzmocnią misję najpotężniejszymi myśliwcami...

  Odszedł Jan Dowgiało — wieloletni dyrektor wileńskiego Gimnazjum im. Władysława Syrokomli

  Uczył matematyki w szkołach rejonu wileńskiego w Korwiu, Jałówce, Ławaryszkach. Najdłużej był związany ze Szkołą Średnią nr 19 w Wilnie — obecnym Gimnazjum im. Władysława Syrokomli. Jako lubiany i ceniony nauczyciel i dyrektor pracował tam przez 22 lata. To...