Decyzja w sprawie skargi Narkiewicza — w przyszłym miesiącu

W czwartek Okręgowy Sąd Administracyjny w Wilnie rozpoczął rozpatrywanie skargi ustępującego Ministra Transportu i Komunikacji Jarosława Narkiewicza. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta 8 grudnia.

Decyzja Głównej Komisji Etyki Urzędniczej dotyczy obiadów, które Minister Transportu miał jeść na koszt państwa
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Skarga złożona przez ministra dotyczy decyzji Głównej Komisji Etyki Urzędniczej (lit. vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, VTEK) z dnia 22 stycznia 2020 r.

Czytaj więcej: Dla Narkiewicza brak zaufania ze strony prezydenta nie jest problemem

Zgodnie z orzeczeniem VTEK J. Narkiewicz dwukrotnie naruszył zapisy ustawy o godzeniu interesów publicznych i prywatnych w służbie cywilnej, kiedy jadł posiłki na koszt spółek i firm jemu podległych.

Komisja stwierdziła, że miał miejsce konflikt interesów, gdy jego obiad podczas pobytu w Mińsku został opłacony przez podległy ministerstwu Państwowy Zarząd Portu Miejskiego w Kłajpedzie, a w trakcie pobytu w Abu Zabi, przez Litewski Zarząd Dróg.

Jak informuje VTEK, prawo nie zezwala urzędnikom na przyjmowanie prezentów lub korzyści, które mogłyby powodować jakikolwiek konflikt interesów, a taki miał mieć miejsce w przypadku opłacania posiłków ministra przez podległe mu podmioty.

Czytaj więcej: Narkiewicz o gigantycznych pieniądzach, nowych drogach i skandalach

Minister reprezentujący Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) oznajmił wówczas, że naruszenie było nieznaczne.

Opr. własne


Na podst.: BNS