Więcej

  Nowy tryb i warunki przyznawania ulg w podatku gruntowym na 2021 r.

  Czytaj również...

  Od początku 2021 r. na terenie rejonu wileńskiego wchodzą w życie zmiany w zasadach przyznawania ulg w podatku gruntowym – w celu wsparcia rodzin wielodzietnych od 2021 r. postanowiono wprowadzić ulgi świadczeń dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci.

  bale siana na polu
  | Fot. Jenelle Hayes, Unsplash

  Czytaj więcej: Strategia Wileńszczyzna 2040: znamy jej założenia

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zwraca szczególną uwagę na rodzinę jako na podstawę państwa i społeczeństwa. W celu wspierania rodzin wielodzietnych i ulżenia ciężaru wychowywania dzieci, od Nowego Roku kosztem budżetu Samorządu za wszystkie grunty do 3 ha na terenach wiejskich świadczenia zostaną przyznane rodzinom wielodzietnym wychowującym troje lub więcej dzieci do 18 r.ż. lub pełnoletnich od 18 do 24 lat, którzy uczą się w szkołach ogólnokształcących, instytucjach szkolenia zawodowego lub uczelniach wyższych wg programów studiów dziennych i stałych.

  Podobnie jak dotychczas, z opłat za podatek gruntowy za działki do 3 ha na obszarach wiejskich i do 0,25 ha w Niemenczynie będą zwalniane osoby niepełnosprawne (poziom zdolności do pracy od 0 do 40 proc.), właściciele gruntów w wieku emerytalnym oraz nieletni, w których rodzinach na początku okresu rozliczeniowego nie ma osób zdolnych do pracy.

  Należy pamiętać, że ulgi nie będą stosowane dla opuszczonych terenów rolnych, zidentyfikowanych za pomocą metod kartograficznych. W celu dalszego zmniejszania opuszczonych terenów w rejonie wileńskim, w 2021 r. zostaną zastosowane dotychczasowe 3 proc. stawki podatku za opuszczone grunty rolne.

  Czytaj więcej: Mer Maria Rekść zwraca się do mieszkańców

  Samorząd Rejonu Wileńskiego do 1 września 2021 r. przedstawi Państwowej Inspekcji Podatkowej (PIP) listę zamieszkałych w rejonie wileńskim rodzin wielodzietnych, spełniających kryteria przyznawania świadczeń. Tymczasem rodziny wielodzietne, które nie zadeklarowały miejsca zamieszkania na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego, o przyznanie świadczenia powinny zwrócić się do pododdziału terytorialnego PIP, ponieważ zwolnione z podatku rozmiary działek podczas obliczania deklaracji podatku gruntowego nie będą stosowane automatycznie. 

  18 grudnia b.r. decyzją Rady Samorządu z podatku gruntowego od całkowitej powierzchni działek rolnych (za wyjątkiem działek ogrodniczych) w latach 2019-2020 na terenach wiejskich rejonu wileńskiego są zwalniani wszyscy właściciele gruntów – osoby fizyczne – za 5 ha, w mieście Niemenczyn – za 0,25 ha, niezależnie od deklarowanego miejsca zamieszkania.

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, biorąc pod uwagę możliwości budżetu, odmówiła świadczenia tej ulgi na okres 2021 roku.

  Korzystne decyzje w sprawie stosowania ulg w podatku gruntowym

  Samorząd Rejonu Wileńskiego, dążąc do promowania i wspierania rolnictwa w rejonie wileńskim, do 2011 r. zwalniał mieszkańców (z wyjątkiem właścicieli ogródków i działek innych wspólnot z podatku gruntowego od działek rolnych: na terenach wiejskich do 9 ha, w m. Niemenczyn – do 0,25 ha. Dla mieszkańców rejonu wileńskiego od 2012 r. wolna od podatku powierzchnia gruntów rolnych na terenach wiejskich została zmniejszona z 9 do 5 ha.

  Samorząd stosuje również inne ulgi podatkowe dla właścicieli gruntów. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego ze względu na deszczowy rok i ogromne straty poniesione przez rolników w 2017 r., zwolniła z podatku gruntowego ponad 3 tys. rolników, którzy zadeklarowali własną ziemię.

  Czytaj więcej: Z powodu strat, spowodowanych suszą, rolnicy rejonu wileńskiego zostaną zwolnieni z podatku gruntowego

  Od 2018 r. dla osób fizycznych wprowadzono obniżoną obliczoną kwotę podatku od działek o innym przeznaczeniu (tereny mieszkalne, tereny domów jednorodzinnych i dwurodzinnych), pod warunkiem, że ulga dotyczy jednej działki z najwyższą obliczoną kwotą podatku, jeżeli właściciel gruntu ma więcej niż jedną działkę o wskazanym przeznaczeniu oraz sposobie użytkowania działki. Również w 2018 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego udzielił ulg rolnikom w wysokości 94 tys. euro z tytułu szkód spowodowanych suszą.

  W 2019 r. w celu zmniejszenia szkód w rolnictwie spowodowanych zjawiskami meteorologicznymi Samorząd Rejonu Wileńskiego zmniejszył o połowę podatek od gruntów rolnych dla rolników, którzy zadeklarowali uprawy rolne, z wyjątkiem gruntów opuszczonych. Z tego ulgi skorzystało 616 rolników rejonu wileńskiego.

  W 2020 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, łagodząc ekonomiczne konsekwencje w związku z pandemią koronawirusa i wprowadzoną w jej efekcie kwarantanną, zapewniła podmiotom prawnym 25 proc. ulg podatkowych od gruntów, nieruchomości i dzierżawy gruntów.


  Na podst.: Samorząd Rejonu Wileńskiego

  Więcej od autora

  Dożynki gminy Niemenczyn w Jęczmieniszkach z obchodami 100-lecia parafii pw. Św. Antoniego z Padwy

  Obchody rozpoczną się o godz. 12:00 Mszą św. w kościele pw. Św. Antoniego z Padwy w Jęczmieniszkach. Po uroczystym nabożeństwie odbędzie się pochód w kierunku boiska Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach, gdzie odbędzie się koncert. Czytaj więcej: Święto obfitych plonów na Wileńszczyźnie

  Chiny oburzone, nie chcą handlu USA z Tajwanem. „Polityka »jednych Chin« niezbędna”

  Polityka „jednych Chin” Rzeczniczka ministerstwa Shu Jueting przedstawiła na konferencji prasowej stanowisko Pekinu, że przestrzeganie polityki „jednych Chin” jest warunkiem niezbędnym, by Tajwan mógł współpracować gospodarczo z innymi państwami — przekazała agencja Reutera. USA i Tajwan uzgodniły rozpoczęcie negocjacji handlowych w...

  Droga krzyżowa w 80. rocznicę śmierci diak. Augustyna Piórko. Wileńszczyzna upamiętniła męczennika

  Uroczystość rozpoczęła się Drogą Krzyżową w Kalwarii Wileńskiej, w której wzięli udział mieszkańcy Wileńszczyzny, harcerki i harcerze, a także siostrzeniec diakona z rodziną. Diak. Augustyn Piórko był alumnem Wyższego Seminarium Duchownego w Wilnie. Na obrazku prymicyjnym, który miał upamiętnić...

  Zajęło mi trochę czasu, zanim potrafiłam zaakceptować swoje ciało

  Ponadto głośniej mówi się o zagrożeniu stwarzanym przez stereotypy i zaburzenia odżywiania, które mogą mieć wyjątkowo tragiczne konsekwencje psychiczne i fizyczne. Ustalono, że co 62 minuty umiera co najmniej jedna osoba cierpiąca na zaburzenia odżywiania, a nastolatki i młode...