Szczepienia pensjonariuszy i pracowników domów opieki w rejonie wileńskim

Fot. UNSPLASH.COM

Uwzględniając opracowany przez Ministerstwo Zdrowia tryb organizacji szczepień przeciw COVID-19 oraz zatwierdzoną kolejność priorytetowych grup ludności, 14 stycznia rozpoczęły się szczepienia pracowników i mieszkańców zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych działających na terenie rejonu wileńskiego. Szczepienie jest przeprowadzane przy użyciu szczepionki firm BioNTech i Pfizer.

14 stycznia zaczęło się szczepienie mieszkańców i pracowników szpitala opieki paliatywnej w Rzeszy oraz domu opieki w Podbrzeziu. 15 stycznia szczepienie odbyło się w Centrum Usług Socjalnych Wspólnoty Gminy w Czarnym Borze oraz szpitalu opieki paliatywnej w Czarnym Borze. Zostali także zaszczepieni pensjonariusze i pracownicy domów opieki społecznej „Senevita” oraz „Gėlos”.

Ruszyły także szczepienia pracowników oraz mieszkańców (w wieku od 16 lat) domów opieki w Prudziszkach i Kosinie, szpitala opieki paliatywnej w Szumsku, Ośrodka Interwencji Kryzysowej Rodziny i Dziecka w Kowalczukach, Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Giejsiszkach oraz wspólnoty „Betzata”. Szczepienia odbyły się w Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie, Centrum Usług Socjalnych Rejonu Wileńskiego oraz Domu Samodzielnego Życia.

Już wkrótce rozpocznie się szczepienie pracowników placówek medycznych: stomatologów, lekarzy rodzinnych i pielęgniarek, lekarzy konsultantów, ratowników medycznych.

Przed szczepieniem wykonywany jest test na obecność przeciwciał – ozdrowieńcy i osoby chore na COVID-19 nie będą szczepieni.

Elena Mirinavičienė, lekarz chorób zakaźnych z Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego, cieszy się, że pracownicy, pensjonariusze domów pomocy społecznej i pacjenci pozostający pod opieką placówek medycznych chcą się szczepić. – Obserwuję zmianę nastawienia do szczepionek. W ostatnich tygodniach kilkakrotnie wzrosła liczba osób, które chcą się zaszczepić. Jeśli na początku grudnia było wielu wątpiących, to obecnie tylko pojedyncze osoby odmawiają szczepień – powiedziała Mirinavičienė.

Dodała też, że wielu mieszkańców i pracowników tych placówek już przechorowało COVID-19 i uzyskało odporność, dlatego zostanie zaszczepionych później.

Zgodnie z programem szczepień w I kwartale 2021 r. mają być zaszczepieni medycy i wolontariusze zajmujący się pacjentami z COVID-19, pacjenci wysokiego ryzyka, personel mobilnych punktów pobrań i tzw. klinik gorączkowych, pracownicy i mieszkańcy placówek opieki społecznej i paliatywnej. Kolejną priorytetową grupą są pracownicy placówek medycznych, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami z COVID-19 oraz pracownicy aptek.

Następnie będą szczepieni grupy obywateli w następującej kolejności: osoby w wieku powyżej 80. roku życia, 75–79 lat, 70–74 lat, 65–69 lat. W kwartałach II i III zacznie się szczepienie nauczycieli wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego, początkowego i specjalnego, osób z innymi czynnikami ryzyka, pracowników mundurowych oraz innych osób.


Na podst. tłumaczenia L24.lt.