Więcej

  Szczepienia pensjonariuszy i pracowników domów opieki w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  Fot. UNSPLASH.COM

  Uwzględniając opracowany przez Ministerstwo Zdrowia tryb organizacji szczepień przeciw COVID-19 oraz zatwierdzoną kolejność priorytetowych grup ludności, 14 stycznia rozpoczęły się szczepienia pracowników i mieszkańców zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych działających na terenie rejonu wileńskiego. Szczepienie jest przeprowadzane przy użyciu szczepionki firm BioNTech i Pfizer.

  14 stycznia zaczęło się szczepienie mieszkańców i pracowników szpitala opieki paliatywnej w Rzeszy oraz domu opieki w Podbrzeziu. 15 stycznia szczepienie odbyło się w Centrum Usług Socjalnych Wspólnoty Gminy w Czarnym Borze oraz szpitalu opieki paliatywnej w Czarnym Borze. Zostali także zaszczepieni pensjonariusze i pracownicy domów opieki społecznej „Senevita” oraz „Gėlos”.

  Ruszyły także szczepienia pracowników oraz mieszkańców (w wieku od 16 lat) domów opieki w Prudziszkach i Kosinie, szpitala opieki paliatywnej w Szumsku, Ośrodka Interwencji Kryzysowej Rodziny i Dziecka w Kowalczukach, Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Giejsiszkach oraz wspólnoty „Betzata”. Szczepienia odbyły się w Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie, Centrum Usług Socjalnych Rejonu Wileńskiego oraz Domu Samodzielnego Życia.

  Już wkrótce rozpocznie się szczepienie pracowników placówek medycznych: stomatologów, lekarzy rodzinnych i pielęgniarek, lekarzy konsultantów, ratowników medycznych.

  Przed szczepieniem wykonywany jest test na obecność przeciwciał – ozdrowieńcy i osoby chore na COVID-19 nie będą szczepieni.

  Elena Mirinavičienė, lekarz chorób zakaźnych z Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego, cieszy się, że pracownicy, pensjonariusze domów pomocy społecznej i pacjenci pozostający pod opieką placówek medycznych chcą się szczepić. – Obserwuję zmianę nastawienia do szczepionek. W ostatnich tygodniach kilkakrotnie wzrosła liczba osób, które chcą się zaszczepić. Jeśli na początku grudnia było wielu wątpiących, to obecnie tylko pojedyncze osoby odmawiają szczepień – powiedziała Mirinavičienė.

  Dodała też, że wielu mieszkańców i pracowników tych placówek już przechorowało COVID-19 i uzyskało odporność, dlatego zostanie zaszczepionych później.

  Zgodnie z programem szczepień w I kwartale 2021 r. mają być zaszczepieni medycy i wolontariusze zajmujący się pacjentami z COVID-19, pacjenci wysokiego ryzyka, personel mobilnych punktów pobrań i tzw. klinik gorączkowych, pracownicy i mieszkańcy placówek opieki społecznej i paliatywnej. Kolejną priorytetową grupą są pracownicy placówek medycznych, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami z COVID-19 oraz pracownicy aptek.

  Następnie będą szczepieni grupy obywateli w następującej kolejności: osoby w wieku powyżej 80. roku życia, 75–79 lat, 70–74 lat, 65–69 lat. W kwartałach II i III zacznie się szczepienie nauczycieli wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego, początkowego i specjalnego, osób z innymi czynnikami ryzyka, pracowników mundurowych oraz innych osób.


  Na podst. tłumaczenia L24.lt.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...