Więcej

  Rocznica Czarnobyla. Ambasadorowie RP i USA i Cichanouska złożyli kwiaty pod pomnikiem Matki Czarnobylskiej

  Czytaj również...

  W związku ze zbliżającą się 35. rocznicą tragedii czarnobylskiej, w Wilnie w Parku Sapiehów na Antokolu pod pomnikiem Matki Czarnobylskiej złożyli kwiaty przebywający w Wilnie ambasador Polski w Mińsku Artur Michalski, ambasador USA w Mińsku Julie Fisher oraz Swiatłana Cichanouska.

  Jest to upamiętnienie ofiar katastrofy czarnobylskiej w związku ze zbliżającą się rocznicą tej tragedii. Wkrótce, 26 kwietnia, minie 35 lat od tamtych wydarzeń.

  Czytaj więcej: Czy świat odrobił lekcje po Czarnobylu?

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem, ambasadorzy i liderka ruchu demokratycznego na Białorusi odwiedzili Ostrą Bramę.

  Upamiętnienie wydarzeń czarnobylskich uwiecznił nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Fot. Marian Paluszkiewicz

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Ważne dla pasażerów wileńskiego transportu publicznego — strajk kierowców

  W Wilnie transport publiczny zapewnia 3 przewoźników —„Transrevis”, „Kautra” i VVT. Planuje się, że w czasie strajku na ulice miasta może wyjechać nawet 35 proc. mniej pojazdów niż zwykle. Ponieważ w dni strajku po mieście będzie kursować mniej autobusów...

  Koncert Jubileuszowy z okazji 25-lecia „Mejszagolanki” w Dworze Houwaltów

  Śpiew — nieodłączna cząstka ich życia Zespół Wokalny „Mejszagolanki” tworzą panie, dla których śpiew i udział w zespole jest nieodłączną cząstką ich życia społeczno-kulturalnego. Repertuar zespołu tworzą polskie pieśni ludowe i patriotyczne, pieśni autorskie, biesiadne i estradowe. Zespół „Mejszagolanki” jest...

  Pod patronatem Šimonytė i Morawieckiego. „Chwała Rzeczypospolitej — Wojewódzki Mundur Szlachecki” z koncertem

  Fascynujący świat Rzeczypospolitej Obojga Narodów Narodowy strój szlachecki przynależny tak województwom koronnym, jak i litewskim, wprowadzi widzów w oszałamiający bogactwem świat potężnego państwa, które stojąc na skrzyżowaniu jakże wielu kultur i cywilizacji, skupiało i twórczo przetwarzało w sobie ich wielką...

  Konkurs „Kocham Polskę — BÓG, HONOR, OJCZYZNA”

  Celem konkursu jest pogłębianie m.in.: poczucia dumy z Polski, historii kraju, bycia Polakiem, dbania o dobre imię Polski, niezależnie od kraju zamieszkania, dbałość i pielęgnacja tradycji rodzinnych Polaków i osób pochodzenia polskiego, troska o pielęgnację kultury i tradycji polskiej....