Ministerstwo Gospodarki Rolnej dąży do odpolitycznienia działalności lokalnych grup działania

Ministerstwo Gospodarki Rolnej (Žemės ūkio ministerija, ŽŪM) dąży do odpolitycznienia funkcjonowania lokalnych grup działania (vietos veiklos grupės,VVG lub LGD). „Lokalne Grupy Działania nie powinny być zależne od koniunktury politycznej. Dążymy, by interesy lokalnych władz nie były reprezentowane w LGD przez merów samorządów czy innych polityków” — mówi doradca ministra gospodarki rolnej Daivaras Rybakovas.

LGD są potężną siłą napędową dobrobytu na wsi. Działają na terenie każdej miejscowości wiejskiej samorządu i promują współpracę między sektorami. LGD przygotowują lokalne strategie rozwoju w celu uzyskania wsparcia Unii Europejskiej. Przy wdrażaniu strategii w wiejskich miejscowościach tworzone są nowe miejsca pracy, odnawiana jest infrastruktura, ogranicza się ubóstwo, rozwiązuje się problem wykluczenia społecznego i inne problemy mieszkańców wsi, wdraża się innowacje.

Jednak do ministerstwa coraz częściej docierają informacje o wpływie na zarządzanie LGD czy cele strategii, czynionym przez polityków samorządów. Obecnie przedstawiciele władz lokalnych stanowią do 30 procent członków zarządów LGD, a przedstawicieli wyznacza mer lub rada samorządu. ŽŪM dąży do zmiany tej praktyki i chce, żeby do podejmowania decyzji wciągnięte zostały wspólnoty lokalne, przedsiębiorstwa, inne organizacje.

Ministerstwo zaproponowało zmiany do Zasad doboru strategii rozwoju lokalnego, realizowanych przez wspólnoty drogą rozwoju lokalnego. Zasady przewidują, że interesy władz w ramach LGD reprezentować może przedstawiciel samorządu, z wyłączeniem polityków samorządu i urzędników zaufania politycznego, także przedstawicieli zarządzanych przez samorząd instytucji pożytku publicznego, firm lub instytucji budżetowych albo innych organizacji działających na terenie LGD, w których zarządzaniu bierze udział państwo lub samorząd.

„Dążąc do większej przejrzystości, zmiany w zasadach wprowadzają również środki zapobiegawcze, w celu zapewnienia zgodności interesów publicznych i prywatnych, zmniejszenia innych zagrożeń korupcyjnych” — wyjaśnia doradca ministra Daivaras Rybakovas.


Zam. 2368