Więcej

  Eurobarometr: Litwa pozytywniej ocenia walkę z pandemią niż reszta UE

  Czytaj również...

  Według najnowszych danych Eurobarometru Litwini są bardziej pozytywnie nastawieni do reakcji Unii Europejskiej (UE) na pandemię koronawirusa niż inne kraje. Przywiązują większą wagę do wsparcia gospodarczego niż do ochrony zdrowia.

  | ELTA, Dainius Labutis

  Według sondażu zleconego przez Parlament Europejski w marcu i kwietniu ponad dwie trzecie (68 proc.) respondentów na Litwie wskazało, że jest zadowolonych z działań podjętych w celu zwalczania pandemii, a pozostała jedna trzecia jest niezadowolona z działania.

  Litwini doceniają też solidarność krajów UE w walce z pandemią — 61 proc. obywateli Litwy jest zadowolonych, oraz 44 proc. wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

  Czytaj więcej: 71 proc. Litwinów dobrze ocenia UE. Komitet Przyszłości: „trzeba ocenić perspektywy”

  Finanse zagrożone

  Nieco więcej respondentów na Litwie niż w całej UE stwierdziło, że pandemia wpłynęła na ich finanse osobiste (36 proc.), a 38 proc. respondentów spodziewa się takiego wpływu w przyszłości. Około jedna czwarta wszystkich Europejczyków widzi przyszłe zagrożenie dla swoich finansów.

  Jedna czwarta Litwinów twierdziła, że ​​pandemia nie miała wpływu finansowego. Dla porównania we Wspólnocie taki wpływ odczuło 42 proc. respondentów.

  58 procent mieszkańców UE uważają, że korzyści zdrowotne wynikające z ograniczeń nałożonych przez pandemię przeważają nad szkodami ekonomicznymi, a tylko 51 proc. Na Litwie zgadza się z tym stwierdzeniem 52 proc. respondentów.

  Na Litwie znacznie mniej osób czuje się bezradnie (21 proc. w porównaniu do 30 proc. w całej UE) i bardziej pewnie (19 proc. w porównaniu do 15 proc.).

  Priorytety

  Zapytani, czemu UE powinna nadać priorytet w walce z pandemią, Europejczycy wymienili w szczególności dostęp do bezpiecznych i skutecznych szczepionek (39 proc.), finansowanie tworzenia wyrobów medycznych i szczepionek (29 proc.), rozwój europejskiej strategii kryzysowej (28 proc.) oraz rozwój europejskiej polityki zdrowotnej (25 proc.).

  Mieszkańcy Litwy, w przeciwieństwie do większości Europejczyków, uważają, że wspieranie gospodarki i tworzenie miejsc pracy (55 proc.), a także walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (50 proc.) powinny być ważniejszymi priorytetami Parlamentu Europejskiego niż zdrowie publiczne.

  Badanie Eurobarometru zostało zlecone przez Parlament Europejski — przeprowadzone od 16 marca do 12 kwietnia we wszystkich 27 krajach UE.

  Gospodarka dostosowała się

  Wynagrodzenia w roku 2020 wzrosły. W pierwszej kolejności wzrost dotyczył sektora publicznego, ale również sektor prywatny dosyć szybko dostosował się do nowych okoliczności.

  Sytuacja z wynagrodzeniami miała też wpływ na liczbę zaciąganych kredytów. Mieszkańcy Litwy nie bali się zapożyczać w bankach. Tylko klienci Swedbanku zaciągnęli kredyty na 77 mln euro.

  Co prawda, ludzie zaczęli mniej kupować rzeczy nieistotne. W pierwszej kolejności kredyty dotyczyły remontu domu, nabycia nowego samochodu lub kupna paneli słonecznych. 

  Czytaj więcej: Gospodarka dostosowała się do pandemii


  Na podst.: BNS

  Więcej od autora

  Wilno zaprasza na obchody „Dni Stolicy 2022”

  Gdy zegar odlicza ostatni rok do jubileuszu, w ramach „Dni Stolicy” Wilno przygotowuje się do zorganizowania uroczystości oferujących ekskluzywne treści, zapraszając do radosnego łyka wolności i spojrzenia na miasto, które wkrótce będzie obchodzić swoje 700-lecie, oczami pełnymi ciekawości. Jak...

  Wojdaty. Odpust i poświęcenie domu parafialnego.

  Uroczystość rozpocznie się o godz. 10:00 adoracją Najświętszego Sakramentu.10:30 godz. — Procesja.11:00 godz. — Msza święta w jęz. polskim i litewskim.12:30 godz. — Koncert w wykonaniu Katarzyny Zvonkuvienė oraz zespołu „Laukinis medus”. Czytaj więcej: Nasza Katarzyna: śpiewać dla siebie, a...

  „Polonijne Dni Młodych” przy kościele św. Michała Archanioła w Szumsku

  Spotkanie odbędzie się 26-28 sierpnia pod hasłem „Uzdrówcie rany przeszłości miłością” przy kościele św. Michała Archanioła w Szumsku. Będzie to czas modlitwy, refleksji, nowych przyjaźni, aktywnych zajęć, muzyki i dobrej zabawy! Początek w piątek o godz. 16:30.  Czytaj więcej: Figury...

  Koncert TVP „Ballady i romanse” w Wilnie [GALERIA]

  Jak przypominała wcześniej Telewizja Polska, koncert jest okazją do przypomnienia dorobku twórców epoki romantyzmu. Wydarzenie pozwala także świętować utworzenie pierwszego zamiejscowego kanału Telewizji Polskiej, TVP Wilno — 3 lata temu. Wyjątkowe chwile zaklął w kadrze nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz. Czytaj więcej:...