Eurobarometr: Litwa pozytywniej ocenia walkę z pandemią niż reszta UE

Według najnowszych danych Eurobarometru Litwini są bardziej pozytywnie nastawieni do reakcji Unii Europejskiej (UE) na pandemię koronawirusa niż inne kraje. Przywiązują większą wagę do wsparcia gospodarczego niż do ochrony zdrowia.

| ELTA, Dainius Labutis

Według sondażu zleconego przez Parlament Europejski w marcu i kwietniu ponad dwie trzecie (68 proc.) respondentów na Litwie wskazało, że jest zadowolonych z działań podjętych w celu zwalczania pandemii, a pozostała jedna trzecia jest niezadowolona z działania.

Litwini doceniają też solidarność krajów UE w walce z pandemią — 61 proc. obywateli Litwy jest zadowolonych, oraz 44 proc. wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: 71 proc. Litwinów dobrze ocenia UE. Komitet Przyszłości: „trzeba ocenić perspektywy”

Finanse zagrożone

Nieco więcej respondentów na Litwie niż w całej UE stwierdziło, że pandemia wpłynęła na ich finanse osobiste (36 proc.), a 38 proc. respondentów spodziewa się takiego wpływu w przyszłości. Około jedna czwarta wszystkich Europejczyków widzi przyszłe zagrożenie dla swoich finansów.

Jedna czwarta Litwinów twierdziła, że ​​pandemia nie miała wpływu finansowego. Dla porównania we Wspólnocie taki wpływ odczuło 42 proc. respondentów.

58 procent mieszkańców UE uważają, że korzyści zdrowotne wynikające z ograniczeń nałożonych przez pandemię przeważają nad szkodami ekonomicznymi, a tylko 51 proc. Na Litwie zgadza się z tym stwierdzeniem 52 proc. respondentów.

Na Litwie znacznie mniej osób czuje się bezradnie (21 proc. w porównaniu do 30 proc. w całej UE) i bardziej pewnie (19 proc. w porównaniu do 15 proc.).

Priorytety

Zapytani, czemu UE powinna nadać priorytet w walce z pandemią, Europejczycy wymienili w szczególności dostęp do bezpiecznych i skutecznych szczepionek (39 proc.), finansowanie tworzenia wyrobów medycznych i szczepionek (29 proc.), rozwój europejskiej strategii kryzysowej (28 proc.) oraz rozwój europejskiej polityki zdrowotnej (25 proc.).

Mieszkańcy Litwy, w przeciwieństwie do większości Europejczyków, uważają, że wspieranie gospodarki i tworzenie miejsc pracy (55 proc.), a także walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (50 proc.) powinny być ważniejszymi priorytetami Parlamentu Europejskiego niż zdrowie publiczne.

Badanie Eurobarometru zostało zlecone przez Parlament Europejski — przeprowadzone od 16 marca do 12 kwietnia we wszystkich 27 krajach UE.

Gospodarka dostosowała się

Wynagrodzenia w roku 2020 wzrosły. W pierwszej kolejności wzrost dotyczył sektora publicznego, ale również sektor prywatny dosyć szybko dostosował się do nowych okoliczności.

Sytuacja z wynagrodzeniami miała też wpływ na liczbę zaciąganych kredytów. Mieszkańcy Litwy nie bali się zapożyczać w bankach. Tylko klienci Swedbanku zaciągnęli kredyty na 77 mln euro.

Co prawda, ludzie zaczęli mniej kupować rzeczy nieistotne. W pierwszej kolejności kredyty dotyczyły remontu domu, nabycia nowego samochodu lub kupna paneli słonecznych. 

Czytaj więcej: Gospodarka dostosowała się do pandemii


Na podst.: BNS