W tym roku 7 mln euro – dla krótkich łańcuchów dostaw żywności

Ministerstwo Rolnictwa RL ma dobrą wiadomość dla tych, którzy chcą tworzyć krótkie łańcuchy dostaw żywności i otrzymać wsparcie. W tym roku na realizację projektów współpracy zostanie przeznaczonych nie 4 mln euro, lecz 7 mln euro.

Wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Litwy  na lata 2014–2020  według programu „Współpraca” kierunek działania „Wsparcie dla promocji krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych na poziomie lokalnym” skierowane jest do rolników, spółdzielni, przedsiębiorstw rolnych i innych prywatnych podmiotów prawnych, które chcą wzmocnić konkurencyjność swojej produkcji na rynku lokalnym.

Na ten obszar działalności na okres przejściowy od 2021 do 2022 przeznaczono 11 milionów  euro. Z tego  3 mln euro przewidziano na  utworzenie regionalnych centrów logistycznych.

 Na przyjęcie tegorocznych wniosków planowano przeznaczyć 4 mln euro, ale postanowiono nie zwlekać  i rozszerzyć zakres krótkich łańcuchów dostaw żywności , włączając w to również tworzenie centrów logistycznych. Tak więc kwota przeznaczona na przyjmowanie wniosków w 2021 r. wraz z dodatkowymi 3 milionami euro,  wyniesie 7 mln euro.

Wnioski w ramach tego działania będą przyjmowane od 12 lipca do 10 września.Zam. 2370