Więcej

  Lepsza jakość nauczania do roku 2030?

  Czytaj również...

  Przedstawiciele partii rządzących oraz opozycji pracują nad ponadpartyjną umową dotyczącą oświaty
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Przedstawiciele partii rządzących oraz opozycji pracują nad ponadpartyjną umową dotyczącą oświaty. Umowa ma na celu polepszenie procesu edukacji w kraju i obowiązywać do 2030 r. Pierwsza wersja tekstu umowy ma powstać już w najbliższy piątek, ale głosowanie raczej odbędzie się jesienią.

  W pracach nad umową brała udział Beata Pietkiewicz z sejmowego Komitetu Oświaty i Nauki, posłanka AWPL-ZChR.
  – Umowa partyjna ws. oświaty, nad którą prace trwają od marca, jest bardzo ważna i ambitna. Ma dotyczyć oświaty na każdym poziomie. Z jednej strony, ma odpowiadać na wyzwania XXI w., czyli na przykład cyfryzację nauczania; z drugiej – aktualne problemy, jak finansowanie oświaty – podkreśla polityk w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

  Ze wstępnym wariantem tekstu umowy zapoznała się agencja informacyjna BNS. Agencja poinformowała, że umowa przewiduje: decentralizację systemu oświaty, nadając samorządom większą autonomię i odpowiedzialność; wzmocnienie prestiżu zawodu nauczyciela; dostępność wyższego wykształcenia dla wszystkich niezależnie od statusu społecznego i miejsca zamieszkania; możliwość zajmowania stanowiska dyrektora bez wykształcenia pedagogicznego; planowane są też zmiany w nieformalnym nauczaniu, które mają dotyczyć dzieci od trzeciego roku życia.

  Czytaj więcej: Pod pretekstem polepszania jakości nauczania grozi nam likwidacja niedużych szkół

  W pracach nad umową ws. jakości nauczania brała udział przedstawicielka AWPL-ZChR Beata Pietkiewicz
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Pietkiewicz poinformowała, że jej partia zgłosiła szereg propozycji dotyczących szkół mniejszości narodowych, w tym związanych z kwestią podręczników czy logopedów lub pedagogów specjalnych. Jednak w trakcie dalszych prac nad umową uzgodniono, że edukacja mniejszości narodowych nie będzie wyodrębniona.

  – Najważniejsze, że udało się ustalić, że wszystkie szkoły, w tym szkoły mniejszości narodowych, jak również szkoły miejskie i wiejskie będzie obowiązywał jedyny standard jakości nauczania tak, aby nasze dzieci nie były pokrzywdzone – twierdzi posłanka, dodając, że prace nad jednolitym tekstem umowy nie należały do łatwych, ponieważ każda opcja polityczna miała „własną wizję rozwoju oświaty” oraz „własne obietnice względem wyborców”. – Problem jest jednak znany. Słabe punkty systemu oświaty są również znane, dlatego nie było większych spięć, ale były gruntowne dyskusje nad każdą propozycją – zaznacza polityk.

  Zgodnie z szykowaną umową wszystkie siły polityczne zobowiązują się, aby do 2030 r. finansowanie na jednego ucznia i studenta zwiększyło się 1,5 razy. Do końca 2024 r. wynagrodzenie nauczyciela ma stanowić 130 proc. średniego wynagrodzenia w kraju, natomiast wynagrodzenia wykładowców i pracowników naukowych – 150 proc. Do 2027 r. planuje się, aby 70 proc. dzieci w wieku od 2 do 5 lat na terenach wiejskich chodziło do przedszkola, a 35 proc. osób po szkole średniej otrzymało wykształcenie zawodowe.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Wstępny tekst umowy ma zostać zatwierdzony w najbliższy piątek, a później zostanie zaprezentowany parlamentarzystom oraz rozpocznie się stadium konsultacji społecznych.

  Czytaj więcej: „Wilia” rośnie! Polską szkołę czeka rozbudowa

  – Najprawdopodobniej głosowanie odbędzie się jesienią. Kształt umowy jest konsultowany między innymi z Litewskim Stowarzyszeniem Samorządów, Radą Oświaty oraz ośrodkiem prezydenckim –tłumaczy Beata Pietkiewicz.

  Prezydent Gitanas Nausėda pozytywnie ocenił ponadpartyjne porozumienie w sprawie oświaty. „Warto zaznaczyć, że trzy niekonsekwentne reformy oświaty przeprowadzone w ostatnim dziesięcioleciu wyrządziły ogromną krzywdę młodzieży. Dlatego bardzo wspieram wszelkie wysiłki w kierunku umowy partii ogólnokrajowych w sprawie jakości oświaty. Mam nadzieję, że umowa zostanie podpisana jeszcze w tym roku. Rozumiejąc, że wyniki w oświacie są widoczne tylko po wielu latach lub dziesięcioleciach, musimy je rozpocząć jak najszybciej” – mówił w corocznym orędziu o stanie państwa prezydent.


  Afisze

  Więcej od autora

  Reforma zwiększy konkurencyjność sektora publicznego?

  Sejm w ubiegłym tygodniu zaaprobował reformę służby państwowej. Reformę poparło 78 posłów, 2 głosowało przeciw, natomiast 45 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Na pierwszym etapie reformy mają być znowelizowane 34 akty prawne. Wzrost wynagrodzeń Reforma przewiduje między innymi podwyżkę wynagrodzeń. Od...

  Sztuka stawiania pytań

  Niemniej powołanie grupy inicjatywnej było przełomowym wydarzeniem w powojennej historii Litwy i jej drogi ku niepodległości. 4 czerwca 1989 r. w Polsce odbyła się I tura częściowo wolnych wyborów. Oba wydarzenia, które z pewnością nie są identyczne i miały...

  O tym, co boli i niepokoi młodych. Ważne przedstawienie Polskiego Teatru w Wilnie

  Powieść „Robczik” Bartosz Połoński, obecnie udzielający się w wirtualnej rzeczywistości, napisał na początku XXI w. Trochę, jak wspomina, dla żartu. To była historia polskich nastolatków mieszkających na wileńskich osiedlach. Fabuła opierała się na relacjach maturzysty Darka Borejki z ekscentrycznym...

  Korupcyjna mapa Litwy: wyzwania stają się cięższe

  Służba Badań Specjalnych (STT) opublikowała wyniki badań opinii publicznej pt. „Korupcyjna mapa Litwy 2022/2023”. Badania zostały przeprowadzone przez centrum badań rynkowych Vilmorus w ciągu czterech miesięcy — od grudnia 2022 do marca 2023. Ogółem na pytania dotyczące korupcji w...